Informatie aanvragen?

info.be@arval.be

Advies nodig?

Bel 02/240.01.99

 

 

Wat is nu precies het voordeel van alle aard?

Een voordeel van alle aard (VAA) is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid (b.v. een bedrijfswagen, een bedrijfsgsm, een ter beschikking gesteld onroerend goed, …)

Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomst. De werknemer die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.
Deze grondige wijziging voor wat de berekening betreft van (de waarde van) dat voordeel voor de bedrijfswagens zorgt voor een verandering in de personenbelasting (bestuurder).
 
Bovendien werd een bijkomende verworpen uitgave (= niet aftrekbare kost) in het leven geroepen ten laste van de werkgever, wat thuishoort in de vennootschapsbelasting.

FAQ

De overheid heeft een antwoord geformuleerd op een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot de berekening van het voordeel van alle aard.
 
Onze dienstverlening > Fiscaliteit > Voordeel van alle aard

Voordeel van alle aard


Berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens

  • Inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting.
  •  
  • (*) een begonnen maand wordt voor een volle geteld.
Resultaat op jaarbasis in EUR
Voordeel van alle aard - bestuurder  
Bijkomende verworpen uitgave - werkgever -
Geschatte totale netto maandkost -


De nieuwe regeling houdt niet langer rekening met de afstand tussen de woonplaats en de werkplek, maar met de volgende 2 parameters:

-                   CO2-uitstoot van de wagen

-                   Cataloguswaarde van de wagen. Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

 

Sinds 1 oktober 2012 is er meer verduidelijking in de wetgeving rond het voordeel van alle aard. Het gaat hier niet om fundamentele wijzigingen, maar het explicieter stellen van bepaalde antwoorden in de FAQ van de overheid die u onderaan deze pagina terugvindt. 

 

Brandstof Nieuwe formule
Diesel VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-91) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Benzine VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-110) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Elektriciteit VAA per jaar =
4% x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7

 

De basis CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van 91 gr/km voor dieselwagens en 110 gr/km voor benzinewagens voor het inkomstenjaar 2015.

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de CO
2-coëfficiënt met 0,1% per CO2-gram verhoogd, tot een maximumpercentage van 18%.
Maximum VAA per jaar = 18% x cat.waarde (incl. btw en opties) x 6/7.

Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt de CO2-coëfficiënt met 0,1% per CO2-gram verminderd, met een minimumpercentage van 4%.
Minimum VAA per jaar = 4% x cat.waarde (incl. btw en opties) x 6/7.

Het VAA mag wel nooit lager liggen dan EUR 1.250 per jaar (waarde voor 2015). Deze waarde, en de referentieuitstoot, zullen jaarlijks herzien worden volgens inflatie en technologische vooruitgang.

Correctiecoëfficiënt: vanaf 1 mei 2012

Sinds 1 mei 2012, is bovendien rekening gehouden met de ouderdom van het voertuig. Daarom wordt op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toegepast in functie van de ouderdom van het voertuig.

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage dat is bepaald in de onderstaande tabel, teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig: 

 

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (*) Bij de rekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde
Van 0 tot 12 maanden 100 %
Van 13 tot 24 maanden 94 %
Van 25 tot 36 maanden 88 %
Van 37 tot 48 maanden 82 %
Van 49 tot 60 maanden 76 %
Vanaf 61 maanden 70 %

(*) een begonnen maand wordt voor een volle geteld.
 

 

Bijkomende verworpen uitgave ten laste van de werkgever

Elk voordeel van alle aard op de wagen zal bovendien aanleiding geven tot een bijkomende verworpen uitgave (“BVU”) ten laste van de werkgever. De achterliggende reden is dat men een deel van de beoogde belastingverhoging voor de bedrijfswagens wil ten laste leggen van de werkgever.

De bijkomende verworpen uitgave dient opgeteld te worden bij de verworpen uitgave die ontstaat uit de bestaande aftrekbeperking van de autokosten (60%-120% aftrekbeperking in functie van de CO2-emissie van het voertuig).

 

De bijkomende verworpen uitgave bedraagt 17% van het VAA.

 

Belasting

 

Indien de werkgever ervoor kiest om het bedrag voor dit privé-gebruik niet door de werknemer te laten betalen, wordt het belast als een voordeel van alle aard.

Het voordeel van alle aard wordt door de fiscus beschouwd  als loon en is dus gebonden aan de bedrijfsvoorheffing en aan de inkomstenbelasting.

Het voordeel van alle aard wordt dan bij het brutosalaris geteld. De werkgever moet dit bedrag vermelden op de fiche 281.10. Elke persoonlijke eigen bijdrage van de bestuurder mag op het voordeel van alle aard in mindering gebracht worden. 

FAQ

De overheid heeft een antwoord geformuleerd op een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot de berekening van het voordeel van alle aard.
 
 
Arval streeft naar maximale betrouwbaarheid van de informatie vermeld in het overzicht 'Simulatie Voordeel Alle Aard & Bijkomende Verworpen Uitgaven 2012'. Gebruikers van deze informatie erkennen dat Arval op generlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in dit overzicht zou kunnen voorkomen.

Top pagina