Home > De Situatie Rondom Diesel Opgehelderd

DE SITUATIE RONDOM DIESEL OPGEHELDERD

Whitepaper - De situatie rondom diesel opgehelderd

 > Download de whitepaper

Over de toekomst van diesel heerst in Europa steeds meer onzekerheid. De voornaamste reden is de reactie van consumenten op de recente schandalen met sjoemelsoftware. Ook de zorgen over milieuzones in bepaalde grote steden spelen een rol. Voor Arval was dit aanleiding een White paper over diesel op te stellen. (Het complete whitepaper downloadt u hier.)

Als onafhankelijke multi-brand leasemaatschappij houdt Arval de trends en adviezen van deskundigen op het vlak van technologieën en voertuiggebruik nauwlettend in de gaten. Ook biedt Arval advies en ondersteuning aan klanten en berijders om de beste keuze te maken bij het selecteren van een nieuw voertuig. Recentelijk is er veel te doen geweest rond verbrandingsmotoren in het algemeen en diesel in het bijzonder, daarnaast komen er steeds meer motoren met alternatieve aandrijfmethoden beschikbaar.

Arval heeft de berekening van de Total Cost of Ownership (TCO) volledig herzien. De Arval-methodologie omvatte al een brandstofkostenelement en toepasselijke belastingen, maar zal ook de mogelijkheid integreren om rekening te houden met specifieke bestuurderssegmenten in termen van totaal aantal afgelegde kilometers, evenals rijpatronen en locaties; dit moet klanten in staat stellen om een ​​beter afgestemde selectie te maken tussen alle voertuigtypen.

 

LUCHTKWALITEIT EN DE LEVENSVATBAARHEID VAN DIESELMOTOREN

Bij het bepalen van milieudoelstellingen ging de aandacht de laatste twintig jaar primair uit naar de emissie van broeikasgassen en in het bijzonder van koolstofdioxide (CO2).  Als gevolg hiervan is er in Europa een ongelijk speelveld ontstaan, ten gunste van diesel. De benadering op basis van CO2, die direct is gekoppeld aan de efficiëntie van brandstofverbruik, in combinatie met stijgende brandstofprijzen heeft gezorgd voor een aanzienlijke toename van het marktaandeel dieselvoertuigen in heel Europa. Dit gaat ten koste van het aantal benzineauto's.

Men is zich recentelijk steeds meer bewust van het verschil tussen de verouderde waarden van de laboratoriumtest New European Drive Cycle (NEDC) voor brandstofverbruik, CO2 en luchtvervuilende stoffen (met name stikstofoxiden - NOx) en de waarden die worden gemeten tijdens praktijktests op de weg. Het emissieschandaal met VW in 2015 en de wetenschap dat de situatie van de stedelijke luchtvervuiling in werkelijkheid niet zoveel verbeterd is als verwacht, hebben de discussie over het milieueffect van de verschillende brandstofsoorten, en met name diesel, versneld.

Als gevolg hiervan hebben een aantal regeringen (zoals die van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) aangekondigd in 2040 de verkoop van nieuwe personenauto's en bedrijfswagens met benzine- en dieselmotoren stop te zetten en in een aantal grote steden milieuzones te introduceren. Wij denken overigens niet dat alle dieselvoertuigen ineens uit milieuzones worden verbannen. Dergelijke regels gelden in eerste instantie voor de oudere modellen. Hierdoor blijft het negatieve effect op het leasewagenpark de komende jaren beperkt, aangezien deze auto's over het algemeen relatief nieuw zijn.

Het NEDC is inmiddels vervangen door de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de Real Drive Emission Test Procedure (RDE). De emissiecijfers die voortkomen uit deze tests zouden een beter beeld moeten geven van de werkelijke uitstoot. De overgangsperiode tot 1 januari 2019 zou fabrikanten en lokale overheden voldoende tijd moeten geven om zich aan te passen. De verschillen in uitstootcijfers moeten in de ogen van de Europese Commissie niet direct leiden tot hogere belastingen op voertuigen, ook al is momenteel bekend dat de afwijkingen op de huidige waarden kunnen oplopen van 20% tot 80%, vergeleken met de huidige waarden.

Om de doelstelling voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor 2021 te halen, hebben mainstream autofabrikanten hun beleid aangepast en nieuwe technologieën geïntroduceerd, in combinatie met en soms ter vervanging van diesel en zelfs benzine. Een groot deel van dit beleid blijft uitgaan van het gebruik van dieselvoertuigen, al dan niet uitgerust met hybride technologieën. De voornaamste reden hiervan is dat volledige vervanging veel tijd en geld kosten. Het is heel waarschijnlijk dat diesel niet van de ene op de andere dag verdwijnt als brandstof. Belanghebbenden moeten hiermee rekening houden.

Ook al heeft de reputatie van diesel in de ogen van het publiek de afgelopen maanden een deuk opgelopen, het is van belang te weten dat veel kleinere leaseauto’s met dieselmotoren zijn vervangen door auto’s met benzinemotoren. Dit komt voornamelijk door verkleining van het aanbod van fabrikanten in dat segment. Daarnaast is het ook deels gevolg van een verschuiving naar elektrische voertuigen (met name hybride en plug-inhybride) als gevolg van fiscale prikkels.

De gegevens lijken erop te duiden dat Europeanen diesel steeds meer de rug toekeren. Dat betekent dat op de tweedehandsmarkten vraag en aanbod in de loop van de tijd ook zullen veranderen. De restwaarde van diesel zal waarschijnlijk onder druk komen te staan. Dit zal een positief effect hebben op de alternatieven die op korte termijn beschikbaar zijn, met name benzine-, hybride (inclusief plug-inhybride) en in mindere mate volledig elektrische voertuigen.

 

MISSIE EN BENADERING VAN ARVAL

De missie van Arval is om klanten in dit snel veranderende klimaat van de  auto-industrie en regelgeving te helpen de juiste keuze te maken. We geven deskundig advies over keuzes voor aandrijftechnologieën die op korte, middellange en lange termijn verstandig zijn. Hun wagenparkbeleid moet uiterlijk volgend jaar zijn aangepast. Ons Total Cost of Ownership-model is herzien om rekening te houden met deze nieuwe dynamiek.

In onze gesprekken omtrent TCO stimuleren wij onze klanten het verwachte voertuiggebruik op te nemen in de criteria, om zo de juiste keuze voor de berijder, het bedrijf en het milieu te bepalen en soms ook op te leggen. Arval’s consulting team helpt onze klanten graag  om hun wagenpark- en mobiliteitsbeleid te definiëren of te herdefiniëren en klaar te maken voor deze nieuwe uitdagingen.

Het publieke bewustzijn ten aanzien van klimaatverandering en het effect dat voertuigen hebben op het milieu in ruime zin is gegroeid. Ook bij onze klanten zou Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op dat gebied meer dan ooit op de agenda moeten staan. Wij willen niet alleen een informerende rol hebben op het moment dat er informatie uit nieuwe tests beschikbaar is, wij bieden onze klanten ook nieuwe diensten, zoals Arval Active Link om rijgedrag te meten, te controleren en te beïnvloeden.  Uiteindelijk kunnen ze zo het daadwerkelijke milieueffect van hun wagenpark minimaliseren.

Zoals u kunt lezen in deze White paper, zijn dieselvoertuigen in veel situaties nog altijd een zeer goede optie, vanwege hun brandstofefficiëntie en het feit dat fabrikanten belangrijke stappen ondernemen om het effect van deze voertuigen op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Echter, in steeds meer en meer gevallen zullen hybride, plug-in hybride en zelfs volledig elektrische voertuigen betere alternatieven worden, naast benzine.

 

De inhoud van deze studie is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. De potentiële implicaties en opties blijven niet beperkt tot wat er in dit document is beschreven.

 

KLIK HIER OM DE WHITE PAPER 'CLEARING THE AIR AROUND DIESEL' TE DOWNLOADEN