Home > I Need Solution My Fleet > Waarom Arval?

Waarom Arval?

Onze dienstverlening

Verticale tabs

Waarom Arval

Om op een efficiënte en gestructureerde manier uitvoering te geven aan het wagenparkbeheer van onze klanten, is onze dienstverlening gebaseerd op vier dimensies: Advise, Manage, Report en Commit.
 

Advise: vakkundig advies voor uw wagenparkbeleid

Al jarenlang zijn we actief in het beheer van wagenparken. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u. Via deskundige adviezen begeleiden wij u om uw processen en procedures op vlak van wagenparkbeheer te stroomlijnen. Dit doen we aan de hand van een grondige analyse van uw car policy en een evaluatie van de kosten van uw wagenpark. Onze adviezen leiden tot tijdswinst en kostenreductie.

 

Manage: het volledige beheer in handen van een specialist

Alle taken rond het uitvoeren van uw car policy nemen wij met plezier over. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw core business. Arval stelt u een team van specialisten ter beschikking om tegemoet te komen aan de behoeften van u en uw bestuurders. We regelen alles van A tot Z, vanaf het ogenbik waarop het voertuig besteld wordt en de dagelijkse operationele vragen tot het inleveren van de wagen..

 

Report: altijd een klare kijk op uw wagenpark

Arval analyseert permanent uw wagenpark. Op die manier optimaliseren we het gebruik van uw vloot en voorkomen we dat de kosten onnodig stijgen. Dankzij onze periode rapportering houdt Arval u op de hoogte van de resultaten van onze analyses. Bij elke analyse geven wij u gerichte tips om uw wagenparkbeheer te optimaliseren.  Indien toegelaten, betrekken we hier graag uw bestuurder. Zo maken we hen bewust van de kost van hun wagen.
 

Commit: duidelijke afspraken voor nog meer efficiëntie

De laatste dimensie maakt de fundering compleet. We doen wat we beloven. We zeggen het niet alleen, maar maken dat ook meetbaar. Alle afspraken leggen we vast. We verbinden ons tot een hoogstaande kwalitatieve dienstverlening, want dat is precies waar u recht op hebt.

Advise

Een samenwerking met Arval start met adviesverlening. Samen met u evalueren we uw interne processen en huidige car policy. Op basis daarvan bouwen we een doeltreffend, kostenbesparend wagenparkbeleid en een efficiënt partnership uit zodat u nog meer taken van fleet management kunt uitbesteden.

Arval is een leasemaatschappij met een duidelijke visie op wagenparkbeheer. Onze vakkundige medewerkers adviseren u over het aangewezen wagenbeleid binnen uw organisatie. We begeleiden u bij veranderingen en helpen u om uw processen op het vlak van wagenparkbeheer te stroomlijnen.
 
Hoe?
Aan de hand van een grondige analyse van uw car policy en de bijbehorende activiteiten en procedures. 

Analyse car policy

Een doordachte car policy vormt de basis voor een constructieve kostenbeheersing, maar speelt ook een belangrijke rol in uw verloningspolitiek. Juist daarom ontwikkelt Arval voor u een marktconforme car policy op maat. We waken erover dat uw policy voldoende duidelijk en aantrekkelijk is voor uw medewerkers en streven naar een optimaal kostenniveau.  
 

Uw voordeel: 

- met Arval hebt u een team van fleet experts om een beroep op te doen bij het nemen van strategische beslissingen voor uw wagenpark,
- met Arval bespaart u kosten. 
 

Analyse tijdsbesteding

Arval is specialist in wagenparkbeheer en adviesverlening. Daarom weet Arval als geen ander dat net dit wagenparkbeheer bij veel bedrijven onnodige, verdoken kosten met zich meebrengt.  Arval neemt uw procedures en taken – ook de minder voor de hand liggende – onder de loep en giet haar conclusies in een verhelderend rapport. Het zijn immers net die activiteiten die een forse tijdbesparing kunnen opleveren als ze goed aangepakt worden. Op termijn moet u minder middelen vrijmaken voor deze taken en bespaart u kosten. 

Uw voordeel: 
- u bespaart tijd en kosten, 
- u kan zich meer bezig houden met uw core-business.
 

Manage

Met een goed wagenbeleid hebt u nog geen optimalekostenbeheersing gerealiseerd. De kostenbesparing staat of valt grotendeels met de uitvoering ervan. Tijdbesparing is daarbij cruciaal. Arval implementeert uw car policy en een account team neemt de uitvoering voor zijn rekening. Dit team is uw centrale aanspreekpunt voor al uw vragen en die van uw bestuurders. Een zelf ontwikkeld automatiseringssysteem, waarin we alle afspraken die we met u maken registreren, zorgt voor de nodige ondersteuning.
 

Efficiënt vlootbeheer

Met Arval realiseert u een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing door een efficiënte aanpak. Enerzijds hoeft u uw bestuurders niet langer te begeleiden; dat doet Arval voor u. Anderzijds is de missie van Arval om de efficiëntie van haar samenwerking met klanten en bestuurders voortdurend te verhogen. Alles wat we doen is daarop gericht, want inefficiënt werken kost ons – maar ook u – geld. Kortom, u krijgt waar u voor betaalt: outsourcing van A tot Z. 

Alle afspraken die wij met u gemaakt hebben, liggen vast in ons geautomatiseerd klantensysteem.Op die manier kan Arval uw bestuurders van begin tot eind begeleiden en dit op een consequente manier. Arval’s procesefficiëntie leidt tot duidelijke afspraken met een snelle en consistente reactie als gevolg voor een optimaal beheer van uw wagenpark. 

Voor de opvolging van schadegevallen, onderhoud, vervangwagens en alle andere aspecten kan Arval rechtstreeks communiceren met uw bestuurders. Onze neutraliteit is belangrijk voor alle partijen en meer bepaald bij het kiezen van de wagen. U bepaalt hoe ver Arval mag gaan en welke zaken u zelf wilt blijven managen. Zo maken we duidelijke afspraken over onze aanpak. 

We bezorgen alle betrokken afdelingen binnen uw organisatie de juiste informatie:
- informatie over de wagens en de bestuurders, 
- de omvang van de eigen bijdrage, 
- fiscale gegevens 
- en informatie omtrent het contract. 

Bij het begin van onze samenwerking laat u ons weten naar welke afdeling wij deze informatie moeten sturen en met welke regelmaat. Vanaf dan regelen we alles voor u. 

Arval bewaakt of uw bestuurders zich houden aan de regels van uw wagenparkbeheer. 

  • Respecteert een bestuurder bij zijn wagenkeuze de afgesproken norm? 
  • In welke staat wordt een wagen voor herstelling aangeboden? 
  • Wordt de juiste brandstof getankt? 
  • Overtreedt een bestuurder bepaalde afspraken? 

Stuk voor stuk vragen waar ú zich niet langer druk over hoeft te maken. Arval houdt voor u een oogje in het zeil en grijpt indien nodig in. 

Uw voordeel: 
- Wij begeleiden uw bestuurders in uw plaats. 
- U krijgt waar u voor betaalt: uitbesteding van A tot Z.

Uniek Accountmanagement team

  • Groep van 12 mensen aan hetzelfde werkeiland,  die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van uw wagenparkbeleid
  • Eén vaste contactpersoon binnen het account team
  • Korte communicatielijnen en een grote betrokkenheid

Uw voordeel

  • U kan steeds rekenen op een team dat u door en door kent
  • U krijgt snel een antwoord
  • Bij afwezigheid van uw accountmanager is er steeds een back-up beschikbaar
Report

Als u dat wenst, kunnen we u overstelpen met informatie. We streven voor u echter naar meer efficiëntie. Daarom sturen we u alleen doelgerichte informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U hoeft zelf niet te zoeken naar de essentie; dat doen wij voor u.
 

Managementinformatie

Minstens één keer per jaar evalueren wij met u hoe de samenwerking verloopt. Via onze verantwoordingsanalyse ontvangt u van ons een totaalanalyse van uw wagenpark. Samen bekijken we het aantal reparaties en onderhoudsbeurten, de reële kilometers en de leasetarieven die u betaalt ten opzichte van de norm. We bespreken ook eventueel excessief rijgedrag van uw bestuurders en indien u wenst nemen wij waar nodig actie. We sturen ongewenst rijgedrag bij en stimuleren uw bestuurders om correct om te gaan met hun wagen.

Naast de verantwoordingsanalyse biedt Arval u via Arval Smart Experience een online platform waarop alle rapportering dagelijks beschikbaar is. Arval Smart Experience is er zowel voor de vlootbeheerder als voor bestuurders. Met Arval Smart Experience krijgt u toegang tot enkele online instrumenten, mobiele applicaties en digitale communicatie die het wagenparkbeheer efficiënter maken. Indien u Arval Smart Experience graag wilt beleven, aarzel niet ons te contacteren. Wij stellen met plezier een guest account voor u open.

 
Uw voordeel: 
- U hoeft uw bestuurders niet aan te sturen. Dat doen wij voor u, als onafhankelijke partij.
- U verhoogt de betrokkenheid van uw bestuurders 
- Via "My Arval", ons beveiligd gedeelte op internet, beschikt u 24 uur per dag, 7 dagen per week over up-to-date informatie

> Terug naar begin
 

Sensibilisering bestuurders

Onze rapportering beperkt zich niet tot managementinformatie voor uw wagenparkbeheerder. Wij zijn van mening dat het onze taak is uw bestuurders vanaf het begin te informeren en hen te begeleiden in het gebruik van hun wagen. Sensibiliseren begint bij informeren. We vinden het belangrijk uw bestuurders te betrekken bij zoveel mogelijk aspecten van hun wagen met als doel ze te sturen naar betere exploitatieresultaten. Mits uw toestemming doen we dit gedurende de volledige looptijd van het contract.  Uw bestuurders krijgen een persoonlijke login op het beveiligde deel van onze website. Op hun pagina worden ze via duidelijke statistieken geïnformeerd over het gebruik van hun wagen. Deze informatie is ook beschikbaar op onze mobiele applicatie die elke bestuurder kan raadplegen via mobile.myarval.com. (Let op: dit is geen app. U vindt hem dus ook niet terug in de app-store!)

Elk kwartaal ontvangen uw bestuurders een overzicht van hun resultaten. Die vergelijken we met het gemiddelde van onze vloot op het vlak van:
- het aantal schadegevallen,
- de onderhoudskosten, 
- het brandstofverbruik, 
- de CO2-uitstoot. 

Na elk garagebezoek of schadegeval ontvangt de bestuurder van ons een brief. Zo brengen we hem of haar op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamheden en de kosten ervan. Ook dat maakt deel uit van een actief sensibiliseringsbeleid. 

Uw voordeel: 
- Arval stuurt uw bestuurders aan. Dat doen wij voor u, als onafhankelijke partij. 
- Arval helpt u bij het realiseren van een daling van uw wagenkosten. 
- U verhoogt de betrokkenheid van uw bestuurders.

> Terug naar begin
 

Transparantie

Met onze verantwoordingsanalyse bieden we u inzicht in de verhouding van de kosten tot de dekking die we in de leaseprijs hebben opgenomen. Misschien is deze verhouding niet meer in evenwicht omdat onze sensibiliseringsacties besparingen opleveren. In dat geval verlagen we de afgesproken leasetarieven.

Dankzij de  autokostenindex geniet u permanent van de meest scherpe tarieven op de Belgische markt van de bedrijfswagens. U krijgt 2 maal per jaar een update van deze autokostenindex.

Bovendien registreren we alle klachten, zowel van u als van uw bestuurders. Iedere uiting van ongenoegen behandelen we als een klacht. In onze verantwoordingsanalyse  bespreken we met u alle geregistreerde klachten in detail.

Uw voordeel:
- Arval biedt u inzicht in uw wagenpark
- Arval zorgt voor kosten- en tijdsbesparing

> Terug naar begin

Commit

We doen wat we beloven. We zeggen het niet alleen, maar maken dat ook meetbaar. Alle afspraken leggen we vast in een Service Level Agreement (SLA). Het continu monitoren en onderhouden van het niveau van dienstverlening ten opzichte een aantal vastgelegde normen in het SLA vormt de garantie voor de kwaliteit en de toegevoegde waarde waar Arval voor staat. Hierdoor zijn wij in staat u een optimale klanttevredenheid te garanderen. Iedere uiting van ongenoegen behandelen we als een klacht. Arval ziet klachten als een uitdaging om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en – waar nodig – te verbeteren. Elke klacht wordt ingevoerd in ons automatiseringssysteem. Alle klachten worden maandelijks verzameld en besproken, wat ons toelaat mogelijkheden tot verbetering op te sporen. Alle klachten worden uitvoerig met u besproken.
 

Service Level Agreement

Arval en haar medewerkers engageren zich tot een efficiënte samenwerking met u en uw bestuurders. Alle stakeholders binnen het proces zijn gebaat bij duidelijke procedures en strikte afspraken. Op die manier hebben beide partijen een ondubbelzinnig overzicht van wat van elkaar verwacht mag worden en wanneer. U bepaalt hoe en in welke mate u gebruik wil maken van onze dienstverlening. Al deze afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement. Het continu monitoren en onderhouden van het niveau van dienstverlening ten opzichte van een aantal vooraf vastgelegde normen vormt de garantie voor de kwaliteit en de toegevoegde waarde waar Arval voor staat.

Uw voordeel:
- u krijgt wat u is beloofd 
 

Eén factuur per maand

Slechts één keer per maand,ontvangt u van ons een geconsolideerde factuur. U kan de factuur online raadplegen  (en exporteren) via My Arval. De web-based factuur kan bovendien eenvoudig geëxporteerd worden naar een Excel of PDF bestand. De lay-out van de factuur kan volledig aangepast worden afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren. Zo kunnen we op uw verzoek een cost center of een andere referentie toevoegen. Een ander gebruiksvriendelijk aspect van onze facturatie is het mutatieverslag. Dit document geeft u een duidelijk overzicht van de verschillen op de factuur in vergelijking met de factuur van de vorige maand (bijvoorbeeld in geval van beëindigingen, contractwijzigingen, ...).

Uw voordeel:
- u heeft een duidelijk overzicht van alle kosten
- u ontvangt slechts één geconsolideerde factuur per maand
- u kan uw facturen steeds on-line raadplegen