Home > Voordeel Alle Aard calculator

Voordeel Alle Aard calculator

Bereken uw Voordeel alle Aard en de werkgeverskosten voor uw bedrijfswagen voor het inkomensjaar van 2015 (fiscaal jaar 2016) gebaseerd op de waarde, C02 uitstoot, bouwjaar en eigen bijdrage
Cataloguswaarde (inclusief opties en btw)    
C02 uitstoot (g/km)
Jaar en maand van eerste inschrijving /
Eigen bijdrage (op jaarbasis)
Sociale zekerheidsstatuut
Type brandstof

 
 
2015

 
Kosten voor de werknemer
Voordeel Alle Aard *
Netto effect op de inkomstenbelasting (1) (1)

Kosten voor de werkgever
Solidariteitsbijdrage werkgever (CO²-taks) (2)
Vennootschapsbelasting (op verworpen uitgaven)  (3)
Totale kost voor de werknemer
 

 
* Aanpassing van de wet (onder voorbehoud van goedkeuring): per 1/5/2012 mag u, per jaar dat het voertuig ouder wordt, de cataloguswaarde met 6% verminderen. De maximale vermindering bedraagt 30% na 5 jaar te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin het voertuig voor het eerst werd ingeschereven. De BTW is de werkelijk betaalde BTW.