Informatie aanvragen?

info.be@arval.be

Advies nodig?

Bel 02/240.01.99

 

 
Onze dienstverlening > Fiscaliteit > Vrijstelling in PB voor de kost woon-werkverkeer

Vrijstelling in PB voor de kost woon-werkverkeer

Afhankelijk van de wijze waarop de werknemer zich verplaatst van zijn woonplaats naar het werk, heeft hij recht op een gedeeltelijke belastingsvrijstelling van de terugbetaling van de woon-werkverkeerskosten door de werkgever. Deze vrijstelling geldt ook voor zij die met een bedrijfswagen rijden. Vanaf het aanslagjaar 2010 wordt de terugbetaling vrijgesteld tot een bedrag van maximaal 350 euro. Deze vrijstelling geldt enkel voor belastingplichtigen die gebruik maken van het wettelijke kostenforfait.

Eigen wagen:
De werknemer heeft recht op een vrijstelling van maximaal 350 euro. Deze vrijstelling kan niet gecombineerd worden met het bewijzen van beroepskosten.

Bedrijfswagen:
Vloeit er een belastbaar voordeel uit het gebruik van de bedrijfswagen, dan heeft de werknemer recht op een vrijstelling van maximaal 350 euro.
 
Openbaar vervoer:
Het openbaar vervoer is de trein, tram, bus of metro ingezet door openbare vervoersmaatschappijen. Het is niet nodig dat men een abonnement heeft of dat men het openbaar vervoer regelmatig gebruikt. De verplaatsingen moeten ook niet volledig of hoofdzakelijk met het openbaar vervoer gebeuren. Het bedrag van de terugbetaling of de betaling van de kosten door de werkgever is volledig vrijgesteld.
 
Fiets:
Gaat de werknemer met de fiets naar het werk en ontvangt men van de werkgever een fietsvergoeding, dan is die vrijgesteld ten belope van 0,15 euro per kilometer. Die moet berekend worden op basis van het aantal kilometer dat men per maand gereden heeft. Er is geen beperking van het aantal kilometer. De vergoeding moet niet opgenomen worden in de aangifte. Betaalt de werkgever een hogere vergoeding, dan wordt het stuk boven 0,15 euro belast. Enkel dat stuk moet men opnemen in de aangifte. Forfaitaire maandelijkse vergoedingen worden slechts beperkt vrijgesteld (maximaal 350 euro).
 
Hoe krijgt de werknemer de vrijstelling?

De vrijstelling krijgt men niet automatisch. Om er aanspraak op te maken moet men in VAK IV code 1255-06/2255-73 invullen. Combineert men verschillende vervoerswijzen voor het woon-werkverkeer, dan heeft men recht op de gebruikte verschillende specifieke vrijstellingen. De vrijgestelde bedragen worden dan bepaald voor elke gebruikte vervoerswijze en dan samengevoegd.  

(Bron: Netto)