Verantwoordelijke werkgever

We zijn ons ervan bewust dat ons succes afhangt van onze medewerkers. Hun veiligheid, welzijn en ontwikkeling waarborgen is dan ook een topprioriteit. We streven ernaar om van Arval een plek te maken waar iedereen zich goed voelt.

  • Dynamisch loopbaanbeheer

    Bij Arval zijn onze mensen (People) één van de vier pijlers van onze strategie, naast Data, Digital en Process. We investeren natuurlijk in opleiding vanaf de eerste dag en gedurende de hele loopbaan.

    Dynamisch loopbaanbeheer

  • De rijkdom van diversiteit

    Wij willen dat alle medewerkers zich betrokken, gewaardeerd en aanvaard voelen voor wie ze zijn. Arval wil alle vormen van discriminatie voorkomen en te allen tijde een ethische en transparante keuze maken. We hebben ons diversiteitsbeleid in die zin ontwikkeld.

    Diversiteit

  • Professionele mix

    Gedreven door de wens om het aantal vrouwen in managementposities te verhogen door hen de nodige middelen te geven om hun vaardigheden te ontwikkelen, heeft Arval onlangs een nieuw loopbaanprogramma in het leven geroepen (via nominatie): 'Women in Action'.

    Professionele mix

  • Flexibel werken

    De voordelen van telewerk zijn alom bewezen (efficiëntie, autonomie, welzijn enz.). Bij Arval zijn we er ook van overtuigd dat het aanbieden van de mogelijkheid tot telewerken voor bijna al onze functies een echt pluspunt is, dit alles binnen een flexibel uurrooster.

    Evenwicht

  • Stresspreventie

    Begin 2017 hebben we het Europees Sociaal Handvest 'Akkoord over werkgerelateerde stress' ondertekend, een manier om stressfactoren te detecteren, analyseren en de nodige acties te kunnen nemen. Dit ter aanvulling op onze lokale en wereldwijde interne tevredenheidsenquête "Arval Pulse".

    Stresspreventie

  • Mens sana in corpore sano

    We vinden dat een gezond lichaam belangrijk is voor een gezonde geest. Onze kantoorruimtes zijn dan ook uitgerust met een fitnessruimte en douches om sportbeoefening zoveel mogelijk aan te moedigen. Ook andere sportactiviteiten zoals onze deelname aan de 20 km door Brussel worden georganiseerd.

    mens sana

  • Welzijn voor iedereen

    In 2018 werd een werkgroep 'Well being' opgericht die regelmatig acties onderneemt om bij te dragen tot het welzijn van onze medewerkers (ontspanningscursussen, verdeling van smoothies of fruit enz.).

    well being

  • Verantwoordelijke mobiliteitsactor

    Wij zetten ons in voor het ontwikkelen van ethische en duurzame mobiliteitsoplossingen, terwijl we tegelijkertijd optreden tegen de klimaatverandering.

    mobiliteit