Ophaling van uw leasewagen

Vul dit formulier in om de ophaling van uw leasewagen te organiseren.

Contactgegevens van de klant

Contactgegevens van de bestuurder

Gelieve de datum op te geven vanaf wanneer de wagen, op onder vermeld adres, beschikbaar zal zijn. Op deze datum zal het contract eveneens stopgezet worden.

Om de inname van de wagen en de eventuele inspectie goed te kunnen organiseren vragen we u ons 5 werkdagen voor de gewenste innamedatum te informeren over de beschikbaarheid van de wagen. Arval zal het leasecontract stopzetten op de gewenste innamedatum indien we 5 werkdagen op voorhand geïnformeerd werden over de gewenste plaats, uur en datum van ophaling.

De wagen moet worden opgehaald
Locatie van de ophaling
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.