Corporate Social Responsibility

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zeker milieuvriendelijker handelen, wordt meer en meer een niet te negeren bedrijfsaspect. Duurzaam leasen is dan ook niet zomaar een modewoord, maar kan/moet deel uitmaken van uw MVO-bedrijfsfilosofie. Bij Arval heerst, net zoals binnen de groep BNP Paribas, een sterk bewustzijn en streefdoel om duurzaam te ontwikkelen. We dragen deze principes dan ook dagelijks uit in ons gedrag, onze strategie en al onze initiatieven.

Ook in ons advies, één van de belangrijkste pijlers in de dienstverlening van Arval, trekken we onze duurzame filosofie door. Wij beschouwen het dan ook als onze rol om u niet enkel advies te geven op economisch vlak, maar ook op ecologisch en maatschappelijk vlak. Ook het Arval Mobility Observatory, een onderzoeksinitiatief van Arval, draagt hieraan bij. Voor Arval is Maatschappelijk Verantwoord Leasen een lange termijn engagement waarbij het onze wil is om hierin te slagen en dit ook met u te delen!

 • Milieubeleid

  Arval heeft er altijd naar gestreefd om een kwaliteitsvolle dienstverlening te combineren met sociale verantwoordelijkheid. We willen onze impact op het milieu verminderen, duurzame energiebronnen gebruiken en onze klanten en leveranciers adviseren en bewustmaken om de ecologische voetafdruk van ons wagenpark te verkleinen. Duurzaamheid maakt integraal deel uit van het DNA van ons bedrijfsbeleid en wordt weerspiegeld in onze dagelijkse werking.

  Arval Belgium verbindt zich ertoe om:

  • de milieuwetgeving en andere milieuverbintenissen van de BNP Paribas-groep na te leven

  • de milieudoelstellingen van de bank en de BNP Paribas-groep te halen:

   • de CO2-uitstoot veroorzaakt door het energieverbruik van onze gebouwen en zakenreizen te verminderen door tal van technische en organisatorische maatregelen

   • het papierverbruik verminderen en het gebruik van duurzaam papier bevorderen door het invoeren van een strikter papier- en printbeleid en verspilling vermijden en een uitgebreide afvalscheiding invoeren

  • afval te vermijden en het milieu, de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen

  • het verbruik van grondstoffen te verminderen en meer duurzame en hernieuwbare materialen te gebruiken.

  We streven naar een voortdurende verbetering van onze verwezenlijkingen op milieugebied, blijven werken met ons milieubeheersysteem en houden regelmatig toezicht op onze belangrijkste ecologische prestatie-indicatoren. De verschillende initiatieven in de organisatie tonen aan hoe hoog de betrokkenheid binnen ons bedrijf is.

   

  Ecologisch ondernemen

  In 2010 heeft Arval zijn intrek genomen in een energiezuinig gebouw dat is uitgerust met zonnepanelen op het dak en tal van andere technologieën om het energieverbruik te verminderen. Die installaties en de technische en materiële middelen die voor de bouw werden gebruikt, hebben ervoor gezorgd dat het gebouw het BREEAM-certificaat heeft behaald. Via verschillende projecten om onze koolstofuitstoot te verminderen, streven we er voortdurend naar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Arval neemt deel aan het CO2Logic-programma om de CO2-uitstoot van ons wagenpark overal ter wereld te verminderen.

  We streven er voortdurend naar om de CO2-uitstoot van ons klantenwagenpark te verminderen door onze klanten te adviseren, onze chauffeurs op te leiden en bewust te maken en door verschillende mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Arval is bovendien een lid van Duurzaam Repareren, een organisatie die milieuvriendelijke automobielbedrijven in kaart brengt op basis van objectieve criteria.

  Bij Arval halen we voldoening uit onze milieuverbintenissen en zijn we trotse houders van het ISO 14001-certificaat.

 • ISO 14001:2015

  ISO 14001:2015 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties. 

   

  > Bekijk het ISO 14001:2015 certificaat voor Arval België
  > Meer info over het ISO certificaat 

 • Duurzaam repareren

  Duurzaam Repareren VZW heeft als missie het zichtbaar maken van autobedrijven die na objectieve weging als “milieuvriendelijk’ kunnen worden geduid. Hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieuvriendelijk repareren en onderhouden, in de meest brede zin,  van motorvoertuigen.”

  "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zeker milieuvriendelijker handelen, wordt meer en meer een niet te negeren bedrijfsaspect. Duurzaam leasen is dan ook niet zomaar een modewoord, maar kan/moet deel uitmaken van de MVO bedrijfsfilosofie. Bij Arval heerst een sterk bewustzijn en streefdoel om duurzaam te ontwikkelen. We dragen deze principes dan ook dagelijks uit in ons gedrag, onze strategie en al onze initiatieven. Daarom hebben wij ook besloten op het initiatief Duurzaam Repareren in te stappen."

  Alain Dubuisson, director service delivery bij Arval

  > Meer info over Duurzaam Repareren vindt u op http://www.duurzaamrepareren.be/

 • C02 Logic

  Het milieu beschermen moet een absolute prioriteit zijn om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. We passen ons energieverbruik en bouwmaterialen, kantoormeubilair en IT-apparatuur aan, en verminderen ook het papier- en waterverbruik, het afvalbeheer en onze ecologische voetafdruk in verband met zakelijke reizen.

  We verlagen de CO2-uitstoot van ons wagenpark door te kiezen voor voertuigen die minder brandstof verbruiken en door onze medewerkers op te leiden in eco/ veilig rijden. Sinds 2008 compenseren wij ook onze onvermijdelijke CO2-uitstoot in samenwerking met CO2logic. Tussen 2008 en 2019 hebben we 5.300 ton CO2 gecompenseerd. Tussen 2008 en 2012 hebben we eerst een project in Malawi ondersteund en nadien in Tanzania. Van 2013 tot midden 2018 was het een project in Oeganda met de naam 'Saving Trees'Dit project zorgde voor een wijdverspreide toegang tot verbeterde fornuistechnologieën in het hele land door het creëren van kleine bedrijven met lokale ambachtslieden. In totaal verbeterde de leefomstandigheden van iets meer dan 2.600 Oegandese gezinnen en daalde hun houtverbruik. Sinds midden 2018 zetten we ons in voor 'Safe Water Supply', een nieuw project in Eritrea dat waterputten herstelt zodat de lokale bevolking schoon water heeft en dus minder brandhout moet gebruiken. Meer dan 520 mensen hebben nu dagelijks toegang tot drinkwater.

  Onze betrokkenheid bij deze projecten draagt bij aan het verminderen van het CO2-verbruik, het ondersteunen van duurzame ontwikkeling en het stimuleren van de sociaaleconomische ontwikkeling in deze ontwikkelingslanden. Met voordelen voor de hele wereld!

  Twee keer per jaar krijgen we van CO2logic ons CO2-neutraal Label, gecertificeerd door Vinçotte. We zijn trots op dit label en op wat het vertegenwoordigt.

  Bekijk de video's voor meer informatie of bezoek www.co2logic.be. In eerste video wordt het door Vinçotte gecertificeerde "CO2-neutraal" Label uitgelegd en in de tweede video wordt het principe van de compensatie uitgelegd.

Waarom kiest u voor Arval?

Betrouwbare leasing partner

Met meer dan 90.000 auto’s zijn we de grootste leasingmaatschappij in België.

Daarnaast zijn we ook dochteronderneming van BNP Paribas Fortis.

Gemoedsrust

Wij zorgen voor de bestelling, alle diensten en zelfs de terugname van de voertuigen.

U kunt met een gerust hart de baan op.

Volledig dienstenpakket inbegrepen

Afhankelijk van uw noden, hebben we reeds de meest gangbare diensten in de prijs inbegrepen.

De uiteindelijke dienstenkeuze ligt bij u.

Arval Driving Experience tot uw beschikking

Een toegewijd team van professionals staat tot uw dienst staan voor al uw vragen.