Klokkenluidersformulier

Klokkenluidersprocedure

Wenst u anoniem te blijven?

Opmerking
Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de informatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en onze interne richtlijnen inzake klokkenluiden. U mag ons uw bezorgdheden anoniem doorgeven maar we zullen dan niet in staat zijn om u bijkomende vragen te stellen indien de omstandigheden of de feiten extra toelichting vereisen
Voornaam / Achternaam
Heeft u dit incident reeds gemeld aan een persoon of instantie?
Bent u van mening dat bepaalde mensen of entiteiten getracht hebben dit incident te verdoezelen?


Wij zullen u enkel contacteren indien u hieronder uitdrukkelijk toestemming geeft. 

Mogen wij u contacteren per telefoon?
Mogen wij u contacteren per e-mail?

Ik bevestig dat ik de Gegevensbeschermingsverklaring van Arval heb gelezen. *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.