Arval Beyond

ARVAL BEYOND, EEN NIEUW STRATEGISCH PLAN 2020-2025

Arval 6 Oct 2020

ARVAL BEYOND, EEN NIEUW STRATEGISCH PLAN 2020-2025

ARVAL GAAT EEN NIEUW TIJDPERK IN ALS LEIDER IN DUURZAME MOBILITIEIT

  • Arval verandert haar businessmodel, en evolueert van langetermijnleasing van auto’s naar een aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen, waar de auto ook deel van uitmaakt.
  • Het bedrijf richt zich voortaan tot een breder publiek met een aanbod dat gericht is op bedrijven en hun werknemers, particulieren en partners.
  • Arval heeft ambitieuze doelstellingen tegen 2025; 2 miljoen geleasede voertuigen waarvan 500.000 elektrisch.

Op naar een wereld met duurzame mobiliteit

Arval is al 30 jaar expert in langetermijnleasing van voertuigen, met de steun van de BNP Paribas Group. Vandaag is het bedrijf een solide marktleider waarbij de geleasede vloot gemiddeld jaarlijks groeit met 7,4% in de voorbije vijf jaar. En het kende een opmerkelijke groei van 6,6% in september 2020, ondanks de Coronacrisis.

Door het succes van haar vorige vijfjarenplan besliste Arval om in 2019 een volledige strategische doorlichting uit te voeren. Die resultaten bevestigden dat de verwachtingen van haar klanten op vlak van mobiliteit en milieu-impact evolueren. Ook toonden ze aan dat Arval de middelen heeft om haar potentieel te benutten en zo nieuwe opportuniteiten kan grijpen. De gezondheidscrisis heeft ervoor gezorgd dat Arval nog meer vastberaden is om haar businessmodel om te vormen. Dit nieuwe ambitieuze strategische plan werd opgesteld volgens de 'Test and Learn'-methode. Offertes en partnerships werden uitgewerkt in de verschillende landen in nauwe samenwerking met klanten. Dit biedt Arval de mogelijkheid om een stap voor te blijven. 

"De Arval Beyond-strategie is gebaseerd op een vijfjarenplan dat doordrongen is van een nieuwe mindset. Onze ambitie is duidelijk: we willen ons historisch businessmodel versterken én de referentie zijn binnen de sector voor duurzame mobiliteitsoplossingen", zegt Alain Van Groenendael, voorzitter en algemeen directeur van Arval. "Met dit nieuwe plan engageren we ons om onze klanten een geïntegreerde mobiliteitservaring aan te bieden, hen te begeleiden bij hun energietransitie, hen eenvoud te garanderen met producten en diensten die zowel geconnecteerd als flexibel zijn en om samen met nieuwe partners innoverende oplossingen met een hoge toegevoegde waarde samen te stellen", voegt hij eraan toe.

Strategisch plan Arval Beyond

Arval Beyond is een roadmap met ambitieuze doelstellingen die het bedrijf tegen 2025 wil bereiken, namelijk:

  • groei van Arval: 2 miljoen geleasede voertuigen.
  • ambities van Arval op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en energietransitie: een vloot van 500.000 elektrische voertuigen, 30% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2020 en Arval blijft een koolstofneutraal bedrijf.
  • evolutie van het businessmodel van Arval. Van langetermijnleasing van voertuigen naar een ruimer mobiliteitsconcept, inclusief auto's: alle Arvallanden zullen duurzame mobiliteitsoplossingen aanbieden aan hun klanten.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft Arval verschillende nieuwe initiatieven gestart waaronder vier nieuwe aanbiedingen die een antwoord geven op de vraag voor nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen met de integratie van de auto:

  • 360° Mobility: Arval focust zich op mobiliteit in het algemeen en niet langer enkel op de auto. Met dit aanbod zorgt het bedrijf ervoor dat al haar klanten en hun werknemers overal beschikken over state-of-the-art duurzame mobiliteitsoplossingen; bijvoorbeeld de huur van (elektrische) fietsen, autodelen & micromobiliteitsoplossingen, mobiliteitsplatformen (MaaS)... In 2025 zullen alle Arvallanden alternatieve en duurzame mobiliteitsproducten of -diensten aanbieden.
  • Good for you, Good for all: Arval streeft ernaar een sleutelrol te spelen in de energietransitie en duurzame ontwikkeling door haar klanten te helpen het milieu te beschermen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Dankzij het geïntegreerde aanbod rond de elektrische wagen neemt Arval de beperkingen weg die doorgaans aan dit type wagen zijn verbonden en vergemakkelijkt ze de toepassing ervan (langetermijnleasing van een EV in combinatie met een elektrische fiets, de mogelijkheid om enkele weken per jaar over een thermisch voertuig te beschikken, optie 'Vehicle to Grid', laadoplossingen voor thuis en op kantoor...). In aanvulling op haar programma's voor verkeersveiligheid biedt Arval een verlaging van de verzekeringspremie voor voertuigen met een rijhulpsysteem, om het gebruik ervan te stimuleren. Met Good for you, Good for all zal Arval 500.000 elektrische voertuigen in omloop brengen tegen 2025, de gemiddelde CO2-uitstoot van haar wagenpark met 30% verminderen en haar globale verkeersongevallenpercentage met 10% doen dalen.
  • Connected & Flexible: Arval creëert een eenvoudiger en ultrageconnecteerd leaseaanbod, met innovatieve technologieën en diensten die bestuurders in een nieuw mobiliteitstijdperk brengt en hun ervaring aanzienlijk vereenvoudigt. Met het Connected & Flexible-aanbod stelt Arval nieuwe diensten ter beschikking zoals automatisch betalend parkeren op de openbare weg, car wash op afstand reserveren, pakketten afleveren in de wagen zonder de aanwezigheid van de bestuurder, spraakondersteuning leveren (zoeken naar een garage of tankstation, vraag om bijstand), enz. Tegen 2025 zal meer dan 80% van de Arvalvloot geconnecteerd zijn en een uitgebreid dienstenpakket aanbieden om het leven van de bestuurder te vergemakkelijken.
  • Arval Inside: Sinds de oprichting in 1989 gaat Arval steeds voor partnerships. Dit begon met banken en autoconstructeurs en nadien ook met andere stakeholders. Arval Inside toont de wil van Arval om haar expertise te delen met een selectie van partners. Om zo samen te innoveren en een rijker mobiliteitsaanbod aan te bieden dat perfect beantwoordt aan de behoeften van de klanten. Dat is nu net de opzet van een win-winsituatie. In 2025 zullen alle Arvallanden succesvolle partnerships hebben met internationale spelers of sleutelspelers op de lokale markt.

België heeft ook grote ambities

Specifiek in België behoudt en bevestigt Arval haar positie als marktleider. De mijlpaal van 80.000 voertuigen zal tegen eind 2020 worden bereikt en zelfs overschreden.

Rekening houdend met de horizon van 2026 die de nieuwe regering eind september presenteerde, is het bovendien duidelijk dat deze uitdagingen al in onze (nieuwe) strategie zijn opgenomen. Met onze Smart-aanpak en onze Consulting-experts staan we onze klanten immers al enige tijd bij op het gebied van energietransitie en mobiliteitsmix. Er zijn ook tal van diensten, producten, tools en samenwerkingsverbanden om de elektrificatie van onze eigen vloot en die van onze klanten te verzekeren. Er ontstaan synergieën tussen onze verschillende producten. Dit maakt het aanbod compleet en sluit gemakkelijk aan op de vraag van multimodaliteit en vergroening.

Samengevat, het concept van mobiliteit vormt de kern van onze activiteit en van veel van de meest urgente uitdagingen van onze tijd: milieubescherming, congestie- en toegankelijkheidsbeheer, de toekomst van steden en de kwaliteit van leven. Daarom willen we duurzame mobiliteitsoplossingen bieden en onze ambitieuze maar realistische MVO-doelstellingen realiseren in het belang van onze medewerkers, onze klanten, hun bestuurders en de maatschappij als geheel.

Lees meer Toon minder