Data Protection

Vragen over uw privacy?

Arval neemt haar verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke erg serieus. Arval heeft een zorgvuldigheidsplicht aangaande de persoonsgegevens die ze verwerkt.

Wij bieden u diverse mogelijkheden voor de uitoefening van uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – General Data Protection Regulation (GDPR) en de relevante nationale privacywetgeving:

Hebt u een account voor My Arval of een app zoals My Arval Mobile, dan hebt u daarmee toegang tot de persoonsgegevens die Arval over u bezit. U kunt bepaalde van die gegevens rechtstreeks wijzigen.

U kunt ook contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij Arval of onze afdeling Driver Care.

Gelieve dit aanvraagformulier in te vullen zodat Arval gepast gevolg kan geven aan uw verzoek. Wij stellen alles in het werk om u zo spoedig mogelijk te antwoorden. De reactietermijn hangt af van het onderwerp, maar zal nooit langer duren dan 30 dagen te rekenen vanaf uw verzoek. Het is mogelijk dat Arval u in die periode om extra informatie vraagt ter identificatie of om uw vraag te verduidelijken. Wanneer we u om technische redenen niet tijdig kunnen antwoorden, dan laten we u dat weten.

Gelieve intussen ook de Gegevensbeschermingsverklaring van Arval te lezen op onze website. Wij maken werk van de bescherming van uw gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Arval – uw AVG-contactpersoon
 

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Voornaam
Achternaam
Klantnummer

CONTACTGEGEVENS

Gelieve uw gewenste communicatiemiddel aan te duiden

Ik wil via een andere manier gecontacteerd worden

AANVRAAG

Ik wil volgende rechten uitoefenen:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.