Een wagen in de zonsondergang

Arval Mobility Observatory Barometer 2022: telewerk remt groei Belgische bedrijfswagenvloot niet af

Mobility Observatory 24 May 2022

Maar liefst 93 procent van de Belgische bedrijven wil de komende 3 jaar zijn bedrijfswagenpark behouden of uitbreiden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Mobility & Fleet-barometer van het Arval Mobility Observatory, het kenniscentrum van mobiliteitsoplossingbedrijf Arval dat verschillende doelgroepen wil informeren over de evolutie van mobiliteit. Meer dan 8 op de 10 van de Belgische fleetmanagers geeft aan dat het blijvende telewerkbeleid in hun bedrijf geen impact heeft op hun mobiliteitsbeleid. Opvallend is bovendien dat de bedrijven – ondanks de aangepaste autofiscaliteit – aangeven dat amper 20% van de personenwagens en 24% van de lichte vrachtvoertuigen in hun wagenpark volledig elektrisch zullen rijden in 2025. “Fleetmanagers maken zich onder meer zorgen over laadoplossingen bij werknemers thuis, maar ook elders én de fors hogere aankoopprijzen voor elektrische wagens,” zegt Yves Ceurstemont van Arval Mobility Observatory België.

 

Naar aanleiding van hun jaarlijkse Mobility & Fleet Barometer van het Arval Mobility Observatory in 26 landen, werden 301 Belgische fleetmanagers uit diverse sectoren en van verschillende bedrijfsgroottes bevraagd over hun wagenpark en de evoluties op mobiliteitsvlak.

Groeiende en stabiele bedrijfswagenparken ondanks blijvend telewerk

Slechts 6 procent van de fleetverantwoordelijken verwacht in de komende 3 jaar dat het bestaande bedrijfswagenpark verkleint. Bij de anderen is de verwachting dat de bedrijfsvloot stabiel blijft (73%) of verder aangroeit (19%). Als voornaamste redenen geven de bedrijven aan dat hun activiteiten verder uitbreiden (46%), er plannen zijn om een systeem met deelbedrijfswagens in te voeren (30%) en om nieuw talent aan te trekken of personeel te behouden (28%) door het toekennen van bedrijfswagens. Volgens 2 op de 3 fleetmanagers heeft de pandemie geen impact gehad op de grootte van hun bedrijfswagenpark. 85% geeft ook aan dat telewerk geen invloed heeft of zal hebben op hun verdere mobiliteitsbeleid.

 

De helft van de Belgische bedrijven wil het aantal telewerkdagen van de medewerkers behouden of verhogen tot 3 dagen per week. Vanuit die optiek verwachten ze bijgevolg een daling van het aantal afgelegde kilometers van zo’n 28% op jaarbasis.

Helft bedrijfswagens rijdt nog op benzine en diesel in 2025

Uit het onderzoek blijkt dat volgens de ondervraagde fleetmanagers de helft (49%) van de personenwagens over 3 jaar enkel via een verbrandingsmotor (benzine en diesel) zal worden aangedreven. Bij de lichte vrachtvoertuigen ligt het cijfer nog iets hoger (57%). Het aandeel volledig elektrische wagens in 2025 wordt geschat op respectievelijk 20% voor de personenwagens en 24% voor de lichte vrachtvoertuigen. Vandaag heeft wel al de helft van de bevraagde bedrijven hybride of volledig elektrische wagens in haar vloot. Een grote uitschieter qua motivatie om deels of volledig elektrisch te rijden, is er niet. Fleetmanagers wijzen ongeveer even vaak op de lagere milieu-impact, fiscale redenen, CSR-initiatieven, imagoverbetering als reeds anticiperen op verregaandere (lokale/gewestelijke) overheidsrestricties aan.

 

Heel wat fleetmanagers die nog niet bereid zijn 100% elektrische voertuigen te gaan gebruiken, zien nog verschillende hinderpalen om het personeel volledig elektrische wagens aan te bieden. Zo geeft 28% aan dat er geen laadoplossing bij de medewerker thuis is, vindt 24% het prijsverschil tegenover andere aandrijvingen te hoog, en blijft 22% zich afvragen of er voldoende laadmogelijkheden zijn langs de openbare weg om te voldoen aan de noden van de medewerkers. Bovendien geven 22% van de fleetmanagers aan dat er (nog) geen laadpunten beschikbaar zijn bij hun kantoren.

“Uit de bedrijven die BEV’s in hun vloot hebben of ze in de toekomst gaan hebben, geven bijna 7 op de 10 wel aan in de nabije toekomst laadmogelijkheden op de werklocatie te overwegen, terwijl bijna 4 op de 10 overweegt ook de laadmogelijkheden bij de werknemers thuis te willen ondersteunen. Uit onze cijfers blijkt dat er tussen de bedrijven die reeds geëlektrificeerde voertuigen hebben onderling heel wat variatie zit qua laadpaalpolicies, gaande van gratis laden op het werk, tot betalend laden aan de bedrijfspaal en zelfs gratis laadpaalinstallaties bij werknemers thuis, maar ook andere die zelf hun laadpaal moeten bekostigen.”
- Yves Ceurstemont, Arval Mobility Observatory België

Flankerende mobiliteitsoplossingen en telematica uit veiligheidsoverwegingen

Bijna 2 op de 3 bedrijven biedt vandaag minstens één mobiliteitsoplossing aan zoals bike leasing/sharing, een gedeeld bedrijfswagenpark, het mobiliteitsbudget, etc... Daar bovenop geeft 14% van de bevraagde ondernemingen aan dit de komende 3 jaar te willen toevoegen aan het aanbod voor hun medewerkers. Dat maakt 78% van de bedrijven met een alternatief mobiliteitsaanbod binnen dit en 3 jaar. Bij 28% van hen geeft het mobiliteitsbudget kans om een deel van het huidige bedrijfswagenpark te vervangen. Andere alternatieven geven de fleetmanagers minder kansen om bedrijfswagens te vervangen. Deze nieuwe mobiliteitsoplossingen zijn niet bedoeld om bedrijfsvoertuigen te vervangen, maar om ze aan te vullen.

 

Uit de barometer blijkt ook dat 28% van de bevraagde bedrijven (een deel van) hun wagens uitrust met telematica. De belangrijkste reden (44%) is de veiligheid van en de mogelijkheid om de locatie van het voertuig te kunnen bepalen. Daarnaast geeft een vierde aan telematica te gebruiken om ongeoorloofd gebruik (volgens bijvoorbeeld de fiscale regelgeving) op te vermijden.

U wilt meer weten?

Een wagen in de zonsondergang
Fleet Barometer 2022
Een wagen in de zonsondergang
Lees meer Toon minder