End of Contract

Einde-contractbeheer en bepaling van de schadekosten

Het einde-contractbeheer geeft inzicht in de mogelijke kosten aan het einde van het contract. Zo kan u hiermee rekeing houden bij het opstellen van uw car policy en de kosten rechtvaardigen t.o.v. uw bestuurders.

 • Ons evaluatiesysteem

  Klik hier voor informatie over ons einde-contractbeheer(PDF) alsook de forfaits (exclusief taksen), de afschrijvingsmatrix, het werkschema en een rekenvoorbeeld.

  Dit document legt het evaluatiesysteem duidelijk uit, waardoor u de uiteindelijke waarde kan bepalen van de schade, defecten en verliezen die wij als verhuurder in geen geval kunnen beschouwen als het resultaat van normale slijtage of normaal gebruik van een auto.

  Einde-contractbeheer betekent dat elke auto aan het einde van het contract wordt onderworpen aan een inspectie door Arval of één van onze afgevaardigden, al dan niet in het bijzijn van de bestuurder, om de goede staat van de auto of eventuele schade vast te stellen. Dit geldt zowel voor schade aan de buiten- en binnenkant van de auto als de afwezigheid van boorddocumenten, sleutels en/of andere elementen zoals accessoires.

  De resultaten van deze inspectie worden vervolgens gevalideerd door een externe auto-expert. Als blijkt dat er iets ontbreekt (sleutels, accessoires, boorddocumenten,…), moet u dat uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van het inspectierapport aan Arval bezorgen. Zo niet zal Arval de ontbrekende elementen factureren op basis van deze lijst (prijzen exclusief taksen). Deze prijzen kunnen jaarlijks aangepast en geïndexeerd worden.

  U mag de auto altijd inleveren met zomerbanden. Als het contract winterbanden voorziet, mag u tussen 1 oktober en 31 mei hem ook met winterbanden inleveren. Anders moet Arval helaas EUR 250 aanrekenen voor het waardeverlies.

  Binnen het einde-contractbeheer bepaalt Arval de gebruiksschade op basis van de normen opgesteld door Renta, de Belgische Beroepsvereniging van Voertuigenverhuurders. Voor bijkomende informatie, kan u de Rentanorm raadplegen op hun website of contact opnemen met uw account manager.

 • Waardebepaling van de schade

  Tijdens de inspectie bij Arval in het kader van het einde-contractbeheer trachten we de schades veroorzaakt door eenzelfde ongeval te groeperen.

  Om de waarde te bepalen van courante einde-contractschade werken we met vaste bedragen. Dit vaste basisbedrag per voertuigcategorie wordt bepaald per onderdeel in overleg met onafhankelijke experts. Het wordt jaarlijks herzien, bijgewerkt en geïndexeerd (exclusief taksen).

  Op dit bedrag wordt een afschrijvingsformule toegepast die rekening houdt met de leeftijd en de kilometerstand van de auto (voor personenwagens of bedrijfsvoertuigen).

   

  U hebt gekozen voor de dienst Perfecta van Arval

  Het bedrag van het eigen risico wordt toegepast op de totale waarde van het ongeval en niet op de waarde van elke schade, uiteraard op voorwaarde dat deze schadegevallen betrekking hebben op hetzelfde ongeval. Indien het totale bedrag lager is dan dat van het eigen risico, wordt het schadebedrag gefactureerd als onderdeel van het einde-contractbeheer.

   

  U bent extern verzekerd

  Het bedrag zoals hierboven bepaald wordt u aangerekend.

Waarom kiest u voor Arval?

Betrouwbare leasing partner

Met meer dan 100.000 auto’s zijn we de grootste leasingmaatschappij in België.

Daarnaast zijn we ook dochteronderneming van BNP Paribas Fortis.

Gemoedsrust

Wij zorgen voor de bestelling, alle diensten en zelfs de terugname van de voertuigen.

U kunt met een gerust hart de baan op.

Volledig dienstenpakket inbegrepen

Afhankelijk van uw noden, hebben we reeds de meest gangbare diensten in de prijs inbegrepen.

De uiteindelijke dienstenkeuze ligt bij u.

Arval Driving Experience tot uw beschikking

Een toegewijd team van professionals staat tot uw dienst voor al uw vragen.