End of Contract

Einde-contractbeheer - bepaling van de schadekosten

Het einde-contractbeheer geeft inzicht in de mogelijke kosten aan het einde van het contract. Zo kan u hiermee rekeing houden bij het opstellen van uw car policy en de kosten rechtvaardigen t.o.v. uw bestuurders.

 • Evaluatiesysteem van ons einde-contractbeheer

  Dit document legt het evaluatiesysteem duidelijk uit, waardoor u de uiteindelijke waarde kan bepalen van de schade, defecten en verliezen die wij als verhuurder in geen geval kunnen beschouwen als het resultaat van normale slijtage of normaal gebruik van een auto. Einde-contractbeheer betekent dat elke auto aan het einde van het contract wordt onderworpen aan een inspectie door Arval of één van onze afgevaardigden, al dan niet in het bijzijn van de bestuurder, om de goede staat van de auto of eventuele schade vast te stellen. Dit geldt zowel voor schade aan de buiten- en binnenkant van de auto als de afwezigheid van boorddocumenten, sleutels en/of andere elementen zoals accessoires.
  De resultaten van deze inspectie worden vervolgens gevalideerd door een externe auto-expert.

  Als blijkt dat er iets ontbreekt (sleutels, accessoires, boorddocumenten,…), moet u dat uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van het inspectierapport aan Arval bezorgen.

  Zo niet zal Arval de ontbrekende elementen factureren op basis van deze lijst (prijzen exclusief taksen). Deze prijzen kunnen jaarlijks aangepast en geïndexeerd worden.

  Als het contract winterbanden voorziet, moet u de auto van 1 mei tot en met 30 september inleveren met zomerbanden. Anders moet Arval helaas EUR 250 aanrekenen voor het waardeverlies.

  Binnen het einde-contractbeheer bepaalt Arval de gebruiksschade op basis van de normen opgesteld door Renta, de Belgische Beroepsvereniging van Voertuigenverhuurders. Voor bijkomende informatie, kan u de Rentanorm raadplegen op www.renta.be of contact opnemen met uw account manager.

 • Einde-contractbeheer - Waardebepaling van de schade

  Tijdens de inspectie bij Arval in het kader van het einde-contractbeheer trachten we de schades veroorzaakt door eenzelfde ongeval te groeperen.

  Om de waarde te bepalen van courante einde-contractschade werken we met vaste bedragen. Dit vaste basisbedrag per voertuigcategorie wordt bepaald per onderdeel in overleg met onafhankelijke experts. Het wordt jaarlijks herzien, bijgewerkt en geïndexeerd (exclusief taksen).

  Op dit bedrag wordt een afschrijvingsformule toegepast die rekening houdt met de leeftijd en de kilometerstand van de auto (voor personenwagens of bedrijfsvoertuigen).

   

  U hebt gekozen voor de dienst Perfecta van Arval

  Het bedrag van het eigen risico wordt toegepast op de totale waarde van het ongeval en niet op de waarde van elke schade, uiteraard op voorwaarde dat deze schadegevallen betrekking hebben op hetzelfde ongeval. Indien het totale bedrag lager is dan dat van het eigen risico, wordt het schadebedrag gefactureerd als onderdeel van het einde-contractbeheer.

  U bent extern verzekerd

  Het bedrag zoals hierboven bepaald wordt u aangerekend.

  Hier vindt u de forfaits (exclusief taksen), de afschrijvingsmatrix, het werkschema en een rekenvoorbeeld voor einde-contractbeheer.

 • Meer informatie over het einde-contractbeheer

  > Klik hier voor meer informatie over het einde-contractbeheer, alsook de forfaits (exclusief taksen), de afschrijvingsmatrix, het werkschema en een rekenvoorbeeld.

Waarom kiest u voor Arval?

Betrouwbare leasing partner

Met meer dan 70.000 auto’s zijn we de

grootste leasingmaatschappij in België.

Bovendien maken wij deel uit van BNP

Paribas Fortis.

Gemoedsrust

Wij zorgen voor de bestelling, alle diensten en zelfs de terugname van de voertuigen.

U kan met een gerust hart de baan op.

Volledig dienstenpakket inbegrepen

Afhankelijk van uw noden, hebben we reeds de meest gangbare diensten in de

prijs inbegrepen. De uiteindelijke dienstenkeuze ligt bij u.

1 contactpersoon voor al uw vragen

U heeft steeds contact met dezelfde vertrouwde contactpersoon

die al uw vragen zal beantwoorden.