Elektrisch rijden - Veelgestelde vragen

Installatie en technische kwesties

Wat zijn de voorwaarden voor de installatie van een laadstation?
 1. Een laadstation wordt niet op de openbare weg geïnstalleerd.
 2. Er moet een privégarage, een privéparkeerplaats of een privéoprit zijn.
 3. Het elektriciteitsnet van de woning moet de capaciteit hebben die nodig is voor de elektrische behoeften van het laadstation om kortsluiting te voorkomen. Uw elektrische installatie moet ook conform het AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties) zijn.
 4. Als u akkoord gaat met de installatie van een laadstation, betekent dit dat:
  • U beschikt over de nodige vergunningen.
  • U in het bezit bent van alle nodige documenten (bv. het ééndraadschema van de installatie).

U vindt meer informatie over deze voorwaarden in het antwoord op "Is het mogelijk om bij mij thuis een laadstation te installeren?".


Is het mogelijk om bij mij thuis een laadstation te installeren?

Om u deze vraag te helpen beantwoorden, vindt u hieronder een lijst met nuttige vragen.

Opgelet: als het niet mogelijk is om bij u thuis een laadstation te installeren, betekent dit niet automatisch dat u niet met een elektrisch voertuig kunt rijden. Afhankelijk van uw mobiliteitsbehoeften kan laden aan een openbaar laadstation of op de werkplek ook geschikt zijn.

De huidige elektrische voertuigen hebben een autonomie tot meer dan 300 km met één enkele laadbeurt.

  Ja Nee

Bent u eigenaar van uw woning?

Dat is een voordeel, omdat u toestemming moet kunnen geven voor de installatie van het laadstation, hetzij aan de muur van het huis, hetzij aan een paal in de buurt van de parkeerplaats.

Vraag toestemming aan de eigenaar van uw woning om het laadstation te installeren en bezorg deze toestemming aan uw Arval Account Manager.

Bent u eigenaar van de elektriciteitsmeter waarop het laadstation moet worden aangesloten?

U moet toestemming kunnen geven voor de aansluiting van het laadstation op de elektriciteitsmeter.

Vraag toestemming aan de eigenaar van de elektriciteitsmeter voor de aansluiting van een laadstation en bezorg deze toestemming aan uw Arval Account Manager.

Hebt u een privéparkeerplaats met toegang tot elektriciteit?

Een voertuig opladen kan alleen veilig gebeuren als u beschikt over een vaste parkeerplaats (privégarage, oprit, privéparkeerplaats), die zich niet op openbaar terrein bevindt en waar de laadkabel het verkeer van automobilisten, fietsers en voetgangers niet hindert.

U kunt op uw woonadres geen laadstation installeren. Dit betekent niet automatisch dat het voor u niet mogelijk is om met een elektrisch voertuig te rijden. Afhankelijk van uw mobiliteitsbehoeften kan laden aan een openbaar laadstation of op uw werkplek ook geschikt zijn. De huidige elektrische voertuigen hebben een autonomie tot meer dan 300 km met één enkele laadbeurt.

Is uw privéparkeerplaats gelegen in een mede-eigendom?

Vraag toestemming aan de mede-eigendom voor de installatie van een laadstation.

U kunt een laadstation bij u thuis installeren als aan de andere in dit document beschreven voorwaarden voldaan is.

Is uw privéparkeerplaats gelegen in een ondergrondse verdieping?

Ga na of uw verzekering en de brandweer toestemming geven om een laadstation in de ondergrondse verdieping te installeren.

U kunt een laadstation bij u thuis installeren als aan de andere in dit document beschreven voorwaarden voldaan is.

Beschikt u over het ééndraadschema van uw elektrische installatie?

Om de uitbreiding van uw bestaande elektrische installatie te certificeren, kan de certificatie-instantie de opstelling van een ééndraadschema van uw elektrische installatie – die moet voldoen aan het AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties) – eisen.

Indien u dit schema niet meer hebt, moet u wellicht een elektricien inschakelen om een nieuw schema te tekenen. Vervolgens moet een certificatie-instantie worden ingeschakeld om de installatie volgens het schema te certificeren.

Bevinden de elektriciteitsmeter en de zekeringenkast zich in dezelfde ruimte en op dezelfde verdieping als uw parkeerplaats?

De weg tussen deze elementen en het te installeren laadstation moet zo rechtstreeks mogelijk zijn. Wij voorzien voor de aansluiting van het laadstation 10 m kabel en 1 horizontale, niet-gediamanteerde boring. Voor elke installatie waarvoor meer dan één boorgat of een kabellengte van meer dan 10 m nodig is, worden extra kosten aangerekend.

Zo leidt ook de installatie van het laadstation op een paal tot extra kosten van min. € 500 excl. btw ten opzichte van de installatie van het laadstation op een muur.

Laat de capaciteit van uw elektrische aansluiting de installatie van een laadstation toe?

De meeste elektrische installaties voor huishoudelijk gebruik hebben voldoende capaciteit. Geoptimaliseerd laden (laadstart) en evenwichtig laden (DLB) dragen bij tot veilig laden. Indien u geen apparaten hebt die als grote verbruikers worden beschouwd (warmtepomp, jacuzzi, zwembad, sauna, enz.), zou de capaciteit voldoende moeten zijn en hoeft u deze niet uit te breiden. Er wordt van uitgegaan dat minimaal 16A nodig is om een voertuig op te laden. Een upgrade van de meter is duur en niet altijd nodig. Uw netwerkbeheerder (Fluvius, Ores, Sibelga, enz.) kan u hier meer informatie over geven.

Wat voor soort elektriciteitsnet hebt u thuis?

De compatibiliteit tussen de elektrische aansluiting en het voertuig is een zeer complexe aangelegenheid. In de meeste gevallen zijn de aansluitingen geschikt voor het opladen van een voertuig.

De stroomsterkte en het aantal fasen bepalen het maximale laadvermogen. Er wordt van uitgegaan dat minimaal 16 A nodig is om een voertuig op te laden.

Het type elektriciteitsnet zal bepalen welk type laadstation moet worden geïnstalleerd en welk maximale laadvermogen in theorie mogelijk is.

Soorten netwerkenWelk soort netwerk u bezit, vindt u gemakkelijk terug op uw elektriciteitsmeter.

Opgelet: als er geen nulleider (N) is, kan het laden langzamer gaan dan aangekondigd, of zelfs onmogelijk zijn. Er bestaan oplossingen, waaronder de installatie van een transformator. Informeer u bij uw netbeheerder (Fluvius, Ores, Sibelga e.a.).


Kan ik kiezen waar het laadstation wordt geïnstalleerd?

Het laadstation kan alleen geïnstalleerd worden op privéterrein, binnen of buiten. Installatie op openbaar terrein is niet mogelijk.


Ik ben eigenaar van een woning. Waar kan ik een laadpunt installeren?

Het laadstation wordt geïnstalleerd op uw privéterrein (bv. uw garage, privéparkeerplaats, carport, enz.).


Ik ben eigenaar van een appartement in een flatgebouw. Waar kan ik een laadpunt installeren?

Kan het laadstation aangesloten worden op uw persoonlijke elektriciteitsmeter? Zo ja, dan zou dit geen probleem mogen zijn.

Indien het laadstation geïnstalleerd wordt in een gemeenschappelijk deel van het gebouw en/of de elektriciteitsmeter u niet toebehoort, heeft Arval het schriftelijke akkoord nodig van de eigenaar en/of de syndicus van het gebouw.


Ik huur een huis of een appartement. Waar kan ik een laadpunt installeren?

In geval van installatie in een appartementsgebouw is het raadzaam ter plaatse een technische audit te laten uitvoeren door een technicus. Bezorg Arval vervolgens de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de residentie en/of van de syndicus van het gebouw.


Wat zijn de specificaties van de laadstations?
De afmetingen zijn 370 x 240 x 130 mm (H x B x D).  De standaardmontage is op een muur. Montage op een paal is mogelijk op aanvraag en tegen een meerprijs.

Hoe gaat de installatie van een laadpunt in zijn werk?

Na een voorafgaande evaluatie (per e-mail en/of telefoon) wordt de installatiedatum vooraf met u overeengekomen. Vervolgens maken we een tweede afspraak voor de certificering van de installatie door een onafhankelijke instantie. Deze instantie controleert of de installatie correct is uitgevoerd en geeft advies indien bepaalde elementen niet in orde zijn. U blijft verantwoordelijk voor uw algemene elektrische installatie.

 


Heb ik een driefasige installatie nodig om een laadstation te installeren?

De elektrische installatie van de woning moet de capaciteit hebben die nodig is voor de elektrische behoeften van het laadstation om kortsluiting te voorkomen. Ze moet ook conform het AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties) zijn. Maar laadstations kunnen eenfasig of driefasig worden geïnstalleerd. Hierover zal advies worden gegeven tijdens het gesprek voorafgaand aan de installatie. Dit hangt namelijk af van parameters zoals: de aanwezigheid van grote energieverbruikers (sauna, zwembad, enz.), het gekozen voertuig, de gewenste laadcapaciteit, enz.


Kan ik het laadstation bij een familielid laten installeren omdat ik niet over de geschikte infrastructuur beschik?

Het is mogelijk een laadstation te installeren bij een familielid thuis, als u niet over de geschikte infrastructuur beschikt en na overleg met uw werkgever.


Wat als mijn elektrische installatie versterkt moet worden voor de installatie van een laadstation?

Als uit een analyse blijkt dat uw elektrische installatie moet worden aangepast, kan een kostenraming worden opgemaakt om de extra kosten van deze aanpassing te bepalen.

Afhankelijk van wat u met uw werkgever bent overeengekomen, zijn deze kosten mogelijk voor uw rekening. Indien de netbeheerder (Fluvius e.a.) moet tussenkomen, zullen deze extra kosten niet via Arval gefactureerd worden.


Moet mijn elektrische installatie versterkt worden voor het gebruiken van een smart cable?

De conformiteit van uw elektrische installatie en het gebruik van de Arval Smart Cable is uw verantwoordelijkheid. Neem in geval van twijfel contact op met uw elektricien.

Laden

Hoe lang duurt het om mijn auto op te laden?

Met een laadstation (wallbox) kunt u tot 8 keer sneller opladen dan via een gewoon stopcontact. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe lang het duurt om een autobatterij van 30 kW op te laden, met behulp van een laadstation of een gewoon stopcontact. Met een slimme laadkabel kan een plug-in hybride voertuig veilig worden opgeladen.

kW Tijdsduur Methode
22 kW < 1,5 u Laadstation
11 kW < 3 u Laadstation
7,4 kW < 4 u Laadstation
3,7 kW < 8 u Laadstation
2,3 kW < 13 u Smart Cable of gewoon stopcontact*

(*) Opgelet: het is mogelijk dat uw stopcontact en bedrading niet geschikt zijn voor het opladen van voertuigen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden wanneer een elektrisch voertuig thuis wordt opgeladen. De stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.


Hoe kan ik de oplaadtijd berekenen?

U kunt de oplaadtijd eenvoudig berekenen (rekening houdend met het laadstation en het vermogen):

Batterijgrootte van het voertuig (kWh) / Maximale laadcapaciteit van het laadstation (kW) = Raming van het aantal uren dat nodig is om de auto op te laden

Voorbeeld 1: 11,9 kWh / 3,7 kW = ± 3 uur

Voorbeeld 2: 90 kWh / 22 kW = ± 4 uur


Hoeveel openbare laadstations hebben we in België?

Dit cijfer evolueert voortdurend. Eind 2020 hadden we er ongeveer 8.500 en nu meer dan 14.500.


Waar kan ik opladen op de openbare weg?

Dit cijfer verandert elke dag. Het netwerk van laadstations breidt zich voortdurend uit. Met de laadkaart of -sleutelhanger kunt u herladen bij leveranciers zoals: Allego, Blue Corner, Blue Current, EVBox, Greenflux, New Motion, Nuon, Schneider Mobility Plus, Ionity, Fastned, enz.

Om een laadstation in België of Europa te vinden, raadpleegt u de apps Numobi Charging en EVBox Charge.

Numobi Charging EVBox Charge
App Store App Store
Google Play Google Play

Hoeveel kost het om op de openbare weg op te laden en hoe wordt dat gefactureerd?

Het tarief voor laadsessies op de openbare weg is afhankelijk van het tarief van het gebruikte laadstation. Momenteel is er geen standaardtarief.

U vindt deze tarieven via de apps Numobi Charging en EVBox Charge (zie vraag "Waar kan ik opladen op de openbare weg?“)


Kan het laden op de openbare weg beperkt worden tot één leverancier of tot één land?

Nee, zolang uw werkgever opladen op de openbare weg toestaat, hebt u toegang tot alle laadstations waarmee uw leverancier een roamingovereenkomst heeft.

De tarieven voor de laadsessies op de openbare weg zijn aanzienlijk hoger dan die voor het laden thuis of op kantoor.


Waarom kan ik beter geen gewoon stopcontact gebruiken om mijn auto op te laden?

Om een elektrisch voertuig op te laden is een regelmatig vermogen van 3.000 W nodig, voor een periode van ongeveer 8 uur (een hele nacht). Gewone stopcontacten in huis zijn niet bestemd voor intensief gebruik op lange termijn. Andere apparaten, zoals een boiler, met een vergelijkbaar vermogen, worden rechtstreeks op het verdeelbord aangesloten en hebben hun eigen beveiligingskring.

Sommige voertuigen worden geleverd met een kabel die compatibel is met een gewoon stopcontact. Deze kabel, die voorzien moet zijn van een stroombegrenzing tussen 8 A en 13 A, mag alleen als back-up gebruikt worden. Bovendien is er geen mogelijkheid tot communicatie en energiebeheer wanneer u uw voertuig aansluit op een gewoon stopcontact.

Daarom raden de fabrikanten waarmee wij samenwerken het gebruik aan van een laadstation dat communicatie mogelijk maakt tussen het voertuig en de laadinfrastructuur.


Is er voor het opladen met een smart cable een laadkaart of -sleutelhanger nodig?

Nee, de Arval Smart Cable wordt geactiveerd zodra deze is aangesloten op een stopcontact. Om veiligheidsredenen is het daarom zeer belangrijk om de gebruiksvoorschriften – die vermeld staan in de gebruikershandleiding – op te volgen.


Kan ik mijn smart cable overal gebruiken? En voor een ander privévoertuig?

U kunt de slimme laadkabel alleen op uw privéterrein en enkel voor het voertuig dat in het leasecontract vermeld staat gebruiken.


Ik heb een Tesla besteld. Kan ik de supercharger van Tesla gebruiken?

Het Tesla-netwerk is een gesloten netwerk. U moet een account aanmaken op de website van Tesla om er gebruik van te kunnen maken. Om het account aan te maken, moet u een kredietkaart registreren

U kunt geen laadkaart gebruiken van een externe leverancier (EVBox, Numobi e.a.).


Ik heb al een eigen laadstation. Kan ik het gebruiken om mijn Arval-auto op te laden? Word ik vergoed voor de kWh die ik verbruik?

Dit hangt af van het type laadstation dat u hebt. Om uw verbruik te kunnen beheren, moet het laadstation op afstand kunnen communiceren met het platform. Niet alle laadstations zijn slimme stations. U moet dus altijd controleren of uw laadstation kan communiceren met het door uw leverancier gebruikte platform.

Als dat het geval is, is een technische ingreep nodig om het communicatieprotocol te wijzigen en het energiebeheer en de terugbetaling mogelijk te maken. Aan deze technische ingreep zijn kosten verbonden.

Laadkaart en -sleutelhanger

Wat heb ik nodig om de auto op te laden aan een laadstation?

U heeft hiervoor een laadkaart of laadsleutelhanger nodig.

U moet zich als bestuurder altijd kunnen identificeren met een laadkaart of laadsleutelhanger om te kunnen opladen. Zo kunt u het laadstation starten en stoppen en uw gebruik registreren. Vergeet de laadsessie niet af te sluiten met uw kaart of sleutelhanger om fraude te vermijden.

De laadkaart of -sleutelhanger heeft geen PIN-code.


Wat gebeurt er als ik de laadkaart verlies of als ze gestolen wordt?

Stuur onmiddellijk een e-mail naar fuel@arval.be. Arval blokkeert de laadkaart en/of -sleutelhanger en vraagt een nieuwe aan.


Wat moet ik doen als ik een technisch probleem heb met mijn laadkaart of -station?

Neem contact op met Arval Driver Care op het nummer 02 240 01 88 of bel rechtstreeks naar het nummer van de technische ondersteuning dat op uw laadkaart of -station wordt vermeld.


Kan een vriend of familielid ook gebruik maken van het Arval-laadstation voor zijn voertuig? Hebben ze hiervoor een laadkaart nodig?
 • Mijn vriend heeft nog geen laadkaart: u kunt een laadkaart aanvragen bij Numobi.
 • Mijn vriend heeft een Numobi-laadkaart voor openbaar laden: geef de gegevens van de laadkaart van uw vriend door aan Numobi. Er zal alleen worden terugbetaald aan de eigenaar van het laadstation.
 • Mijn vriend heeft een laadkaart voor openbaar opladen van een andere leverancier: controleer of er een roamingovereenkomst bestaat tussen de leverancier van de laadkaart en Numobi. Zo ja, vraag dan om het laadstation te openen en een tarief vast te stellen voor deze openbare transacties.

Kosten en facturatie

Hoe wordt de energie die ik thuis verbruik terugbetaald?

De leverancier betaalt de verbruikte energie terug in de weken of maanden die volgen op het verbruik.

Elke leverancier hanteert een standaard terugbetalingstarief dat op verschillende tijdstippen wordt herzien. Alle leveranciers passen hun tariefplannen regelmatig aan:

 • EVBox (wallbox) voert één update per jaar uit (meestal in januari), op basis van de CREG-tarieven van november.
 • Numobi (wallbox) past het CREG BE-tarief elke maand aan. Voorbeeld: het verbruik van maart wordt in april terugbetaald op basis van het tarief dat CREG BE in januari heeft vastgesteld.
 • Blue Corner (smart cable voor plug-in hybride voertuigen) past het CREG BE-tarief elke maand aan. Voorbeeld: het verbruik van maart wordt in april terugbetaald op basis van het tarief dat CREG BE in januari heeft vastgesteld.

Volg de volgende links voor meer informatie over

Boordtabel (CREG)


Welke gegevens moet ik verstrekken om terugbetaald te worden?

Wanneer u uw laadstation of smart cable bestelt, neemt de leverancier contact met u op zodat u uw bankgegevens kunt doorgeven.

Varia

Wat met mijn brandverzekering?

U moet uw verzekeraar op de hoogte brengen van de aanwezigheid van een laadstation. Dit kan resulteren in extra kosten, afhankelijk van uw verzekeringsmakelaar.


Welke invloed heeft een laadstation op mijn VAA?

Het laadstation is niet opgenomen in de fiscale prijs, bijgevolg heeft dit geen invloed.

Waarom kiest u voor Arval?

Betrouwbare leasing partner

Met meer dan 100.000 auto’s zijn we de grootste leasingmaatschappij in België.

Daarnaast zijn we ook dochteronderneming van BNP Paribas Fortis.

Gemoedsrust

Wij zorgen voor de bestelling, alle diensten en zelfs de terugname van de voertuigen.

U kunt met een gerust hart de baan op.

Volledig dienstenpakket inbegrepen

Afhankelijk van uw noden, hebben we reeds de meest gangbare diensten in de prijs inbegrepen.

De uiteindelijke dienstenkeuze ligt bij u.

Arval Driving Experience tot uw beschikking

Een toegewijd team van professionals staat tot uw dienst voor al uw vragen.