De nieuwe brandstoflabels

De nieuwe EU brandstoflabels

DE NIEUWE EU BRANDSTOFLABELS

INTERNATIONALE DUIDELIJKHEID OVER BRANDSTOFFEN

Wanneer ze tanken in het buitenland, slaat sommige automobilisten de schrik om het hart. Als je niet weet dat diesel in Frankrijk ‘gasoil’ of ‘gazole’ heet, kun je lang zoeken. Vanaf 12 oktober 2018 is er meer duidelijkheid.

Op die datum krijgen alle tankstations in de EU, plus een aantal andere landen zoals Noorwegen, Turkije, Servië en Zwitserland, gestandaardiseerde stickers die de diverse soorten brandstof aanduiden.

Nieuwe EU brandstoflabels

Bron: TankPro

NIEUWE STICKERS OP POMP EN TANKKLEP

De ronde symbolen duiden altijd op benzine, de vierkante op diesel en de ruitvormige op gas. Deze stickers zijn vanaf 12 oktober 2018 te vinden op de pomp en op vulpistolen, naast de originele benaming van de brandstofsoort. Nieuwe auto’s krijgen ook aan de binnenkant van de tankklep een sticker volgens hetzelfde systeem. Zo is direct duidelijk welke brandstof je moet tanken.

 

RONDE, VIERKANTE EN RUITVORMIGE SYMBOLEN

De stickers zijn nodig omdat er steeds meer brandstoffen bijkomen. Dat komt doordat de Europese Unie en nationale overheden willen dat we milieuvriendelijk gaan tanken. Er komen bijvoorbeeld steeds meer biobrandstoffen (al dan niet in mengvorm), waarmee auto’s minder schadelijke stoffen uitstoten. Door ronde, vierkante en ruitvormige symbolen te gebruiken, wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen.

Benzine zal aangeduid worden met een ronde vorm, waarbij de ‘E’ staat voor ethanol. Daarop volgt een getal dat duidt op het percentage bio-componenten. Bij E5, E10 en E85 zijn de voertuigen geschikt voor benzine met respectievelijk maximaal 5 procent, 10 procent of 85 procent ethanol. Hetzelfde geldt voor diesel, die te herkennen zal zijn aan de vierkante vorm. Behalve B7 zijn er ook B10, B100 en XTL. XTL is een synthetische olie en is dus niet uit aardolie vervaardigd. Bij gas geven de letters in de ruit aan om welk type het gaat. Voor elektrische voertuigen en laadpalen wordt momenteel gewerkt aan een CEN-norm, ook wel Europese norm genoemd, voor het ontwikkelen van gelijksoortige labels.

 

MEER SOORTEN BRANDSTOF

Ook in België komen er meer brandstoffen. Het aantal pompen met waterstofgas (sticker ‘H2’) zal toenemen. Euro95 en Super blijven bestaan, maar in 2019 zal Euro95 vaak meer ethanol bevatten, (maximaal 10 procent oftewel E10), in plaats van de huidige 5 procent (E5).

De nieuwe stickers vervangen geen oude benamingen, maar zeggen iets over het maximale percentage biobrandstoffen dat is toegevoegd aan de brandstof. Omdat er steeds meer brandstofvarianten komen heeft de Europese commissie, in overleg met betrokken brancheorganisaties, besloten om uniforme stickers verplicht te stellen. Zodoende weten weggebruikers in de hele EU of een bepaalde brandstof geschikt is voor hun voertuig. Niet alle motoren zijn namelijk geschikt voor brandstoffen met een hoger percentage biobrandstof. De maatregel staat los van termen als E95 of E98, die iets zeggen over het octaangehalte in een benzine. Die namen blijven gewoon bestaan.

Lees meer Toon minder