Overschakelen op elektrische voertuigen

EN U? WANNEER SCHAKELT U OVER OP ELEKTRISCH?

Innovatie 7 Jul 2020

EN U? WANNEER SCHAKELT U OVER OP ELEKTRISCH?

De klimaatverandering vertragen, is ieders verantwoordelijkheid. De automobielsector evolueert en over vijf jaar is de overgang van benzine of diesel naar elektrisch een feit.

In 2018 waren traditionele verbrandingsmotoren nog goed voor 95 procent van de ingeschreven wagens in Europa. Een tendens die duidelijk zal omkeren, want tegen 2025 zullen elektrische voertuigen bijna 50 procent van de markt omvatten en tegen 2030 zelfs meer dan 70 procent. Deze overgang van 100 procent traditionele verbrandingsmotoren naar elektrische motoren zal even radicaal zijn als de terugval van diesel in de afgelopen jaren, vooral omdat er heel wat uitstekende positieve argumenten zijn.

Arval bespreekt in een white paper vijf doorslaggevende factoren die deze transitie zal versnellen. De eerste factor is de Europese wetgeving die de autobouwers verplicht om te investeren in een schonere technologie. De tweede is de wetgeving die de prijs van auto’s met een traditionele verbrandingsmotor de hoogte injaagt. De derde factor is de toenemende reikwijdte van elektrische voertuigen. De voorlaatste factor is het imago van dieselvoertuigen bij het grote publiek. En de vijfde en laatste factor is de invoering van steeds meer lage-emissiezones en van fiscale maatregelen die de aankoop van elektrische auto’s stimuleert. In de whitepaper leest u ook tien redenen om elektrische auto’s te integreren in uw wagenpark en tips om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het is belangrijk dat elektrische auto’s worden beschouwd als een echte mogelijkheid wanneer deze relevant is voor het gebruik, de full TCO (Total Cost of Ownership) en de gebruikstevredenheid.

De optimale brandstof kiezen is niet alles, ook het duurzame beheer en de energietransitie van wagenparken moet in overweging worden genomen. Daarvoor is een goed evenwicht nodig tussen informatie, hulp bij (goede) beslissingen nemen, toekijken op het behalen van de duurzame doelstellingen en de bestuurders opleiden. Arval helpt u bij deze overgang.

Hoe begin ik eraan? Dankzij de SMaRT-aanpak (Sustainable Mobility and Responsibility Targets) met onder meer een profilering van de bestuurders, de extrapolatie van de wagenparkgegevens en alternatieve mobiliteitsoplossingen helpt Arval Consulting u bij het opstellen van uw roadmap voor de komende jaren.

> Neem contact op met uw business manager of met Arval Consulting via e-mail: vincent.houart@arval.be of via telefoon op het nummer 02 240 01 99.
> Download nu de whitepaper.


Wegwijs in het jargon van elektrische auto’s met onze woordenlijst!

BEV: Battery Electric Vehicle verwijst naar elektrische auto’s met batterij. Deze auto’s worden aangedreven door de elektromotorische kracht van een elektrische motor. Ze zijn voorzien van batterijen met een grote autonomie, die worden opgeladen als de auto stilstaat en vanaf vaste laadpalen.

EREV: Extended Range Electric Vehicle of wagen met vergrote actieradius; deze term verwijst naar auto’s die hoofdzakelijk elektrisch worden aangedreven. Ze zijn evenwel uitgerust met een alternator of hulpverbrandingsmotor die het mogelijk maakt om de batterijen op te laden terwijl de auto rijdt.  

FULL Hybrid: een full hybride wagen is een auto met twee motortypes die verschillende energiebronnen gebruiken, meestal fossiele brandstof en elektriciteit. De twee motoren kunnen apart of samen worden ingezet, afhankelijk van de vereiste snelheid, het gevraagde vermogen en de energiereserve. Bij een lage snelheid en met een opgeladen batterij zal de elektrische motor ervoor zorgen dat de auto start en rijdt. De verbrandingsmotor neemt over als de batterij leeg is of bij een hoge snelheid. De twee motortypes kunnen evenwel samenwerken als er meer vermogen nodig is, bijvoorbeeld bij het optrekken of het versnellen.

PHEV of Plug-In Hybrid: Plug Hybrid Electric Vehicle of oplaadbare hybride wagens, verwijst naar auto’s die twee verschillende energiebronnen aanspreken om zich te verplaatsen. Ze combineren twee motortypes (elektrische en verbrandingsmotor). Net als bij elektrische auto’s laadt de batterij op als het auto stilstaat, maar dan wel via een gewoon stopcontact. 

BMS: Battery Management System staat voor een informaticaprogramma dat de elektriciteitsstromen regelt die een elektrische auto laten werken.

Laadpaal: een laadpunt of meerdere laadpunten samen, met of zonder toegangscontrole, al dan niet betalend. Een laadpaal voor elektrische auto’s wordt op de vloer of aan een muur bevestigd en is voorzien van alle nodige beschermingen en beveiligingen.

Elektrische oplaadinfrastructuur: de volledige uitrusting, dat wil zeggen de elektrische circuits, de contactdozen, de laadpalen, de laadpaalclusters, de gebruikersinterfaces, maar ook de systemen voor supervisie en facturatie, bedoeld voor het opladen van oplaadbare elektrische of hybride voertuigen.

Smart Grid: een Smart Grid is een elektrisch systeem dat in staat is om op intelligente wijze de acties te integreren van de verschillende gebruikers, consumenten en/of producenten om te zorgen voor een efficiënte, duurzame, kostenbesparende en beveiligde levering van elektriciteit (zie: definitie van het Europees technologisch platform over Smart Grids).

Recuperatief of regeneratief remmen: mechanisme voor de omzetting van kinetische energie in elektriciteit dankzij het draaien van de wielen van de auto tijdens het remmen, het vertragen of het afdalen.

Chargemap: de Chargemap Pass is een betaalbadge en een universele toegangsoplossing voor het opladen van een elektrische auto op de meeste Europese oplaadnetwerken. Met deze dienst kunt u ook de laadpalen lokaliseren.

Zero emissie: dat wordt gezegd van een auto die tijdens het gebruik geen giftige of broeikasgassen uitstoot. Elektrische auto’s zijn zogenaamde 'zero-emissievoertuigen'.


> Download nu de whitepaper.

Lees meer Toon minder