A green leaf in a car exhaust

Wat zal er veranderen met de nieuwe Euro 7-norm?

Mobility Observatory 8 Feb 2023

In overeenstemming met de EU-doelstelling voor nuluitstoot tegen 2035 moet tegen dan elke personenauto en bestelwagen (LCV) die in de EU wordt afgeleverd, vrij zijn van rijemissies (geen CO2- of NOX-emissies).

Desondanks moeten we er rekening mee houden dat er in 2050 nog heel wat voertuigen met verbrandingsmotor in voldoende goede staat zullen rondrijden, zodat ongeveer 20% van alle personenauto's en LCV' s nog steeds CO2 en NOX zullen uitstoten.

Daarnaast zal elke elektrische personenauto of LCV ook fijnstof (PM of Particle Materials) uitstoten door de remblokken en de banden.

In het licht hiervan heeft de Europese Commissie actie ondernomen en een nieuwe reeks maatregelen geformuleerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op 27 oktober 2022 hebben de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over nieuwe normen. Hierbij werden specifieke CO2-reductiedoelstellingen vastgesteld voor nieuwe auto's en bestelwagens (100% tegen 2035). Op 10 november 2022 presenteert de Europese Commissie het voorstel voor de Euro 7-norm die de huidige Euro 6-norm zal vervangen.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke impact van Euro 7 op de toekomst van de automobielindustrie, is het belangrijk te begrijpen wat broeikasgassen (BKG) zijn en hoe ze het milieu beïnvloeden.

BKG zijn essentiële gassen die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn. Zonder deze gassen zou de atmosfeer van de aarde niet in staat zijn om voldoende zonnewarmte vast te houden om de aarde leefbaar te maken. Er zijn zes broeikasgassen en drie van hen zijn van primair belang omdat ze direct verband houden met menselijke activiteiten.

Kooldioxide (CO2) is de grootste veroorzaker van klimaatverandering. Dit gas wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Methaan-emissies (CH4komen vooral vrij bij de verbranding van vegetatie. Distikstofoxide (N2O) is te vinden bij de verbranding van fossiele brandstoffen en heeft een aardopwarmingsvermogen dat 310 maal zo groot is als dat van CO2.

Source: European Environment Agency (2022)

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek, was het wegvervoer (auto's, zware en lichte bedrijfsvoertuigen en motorfietsen) in 2019 goed voor 71,7% van de totale broeikasgasemissies van het transport. De emissies van transport vertegenwoordigen meer dan 20% van de totale emissies.

Het grootste deel is voor rekening van auto's (meer dan 60,6%), gevolgd door zware vrachtwagens (meer dan 27%), lichte vrachtwagens/bestelwagens (11%) en motorfietsen (1,3%).

 

EURO 7-norm en CO2-uitstoot

In de Euro 7-norm wordt geen melding meer gemaakt van CO2-emissies. Het thema van de CO2-uitstoot werd in het verleden behandeld door eerdere maatregelen van de Europese Commissie. Hier volgt een kort overzicht van wat eerder werd geïmplementeerd:

 • CO2-reductiedoelstelling van 55% voor nieuwe auto's en 50% voor nieuwe bestelwagens tegen 2030 in vergelijking met de niveaus in 2021
 • CO2-reductiedoelstelling van 100% voor zowel nieuwe auto's als bestelwagens tegen 2035.

De CO2-uitstoot is een zeer belangrijk aspect van de klimaatopwarming en moet worden gereguleerd. Auto's en bestelwagens zijn verantwoordelijk voor 15% van de totale CO2-uitstoot in de EU. Respectievelijk 12% en 3%.

 

Overzicht Euro 7-norm

De doelstellingen van de Europese Commissie voor 2035

Het wegvervoer wordt verantwoordelijk geacht voor 39% van de NOX-emissies in 2018 en 11% van de PM-emissies.

 • 35% minder NOX (stikstofoxide)-uitstoot voor lichte voertuigen (auto's en bestelwagens) in vergelijking met Euro 6
 • 13% minder PM-emissies (fijnstof)
 • 27% minder PM-emissies tijdens het remmen

 

Wat betreft uitlaatemissies

 • Stikstofoxide (NOX): 60 mg/km voor lichte voertuigen met verbrandingsmotor
 • Koolmonoxide (CO): 500 mg/km

Wat de PM-emissies door remmen (PM10) betreft heeft de Europese Commissie de drempelwaarde vastgesteld op 7 mg/km vanaf 1 juli 2025. Vanaf 1 januari 2034 wordt dit getal nog met meer dan de helft gereduceerd tot 3 mg/km.

Nieuw in de Euro 7-norm zijn de stofdeeltjes van remmen en microplastics van banden. 

 

Definities

 • NOX: stikstofoxiden
 • PM: fijnstof
 • CO: koolstofoxide

 

Euro 7-norm: de essentie

De algemene doelstelling van de Euro-normen is een verbetering van de luchtkwaliteit. Euro 7 is specifiek gericht op het verlagen van de drempels voor fijnstof en vervuilende gassen in het wegvervoer. Een beperking van de Euro-normen tot nog toe was dat ze alleen betrekking hadden op de uitstoot van uitlaatgassen, en dus niet relevant waren voor elektrische auto's. Elektrische auto's zijn 40% zwaarder dan equivalente auto's met verbrandingsmotor, wat een belangrijke invloed heeft op het gebruik van de remmen en de slijtage van de banden. Daarom is deze nieuwe norm van cruciaal belang om de reële emissies te beheersen.

De Euro 7-normen zullen naar verwachting op 1 juli 2025 van kracht worden voor lichte voertuigen (auto's en bestelwagens) en in 2027 voor zware vrachtwagens. In deze voorstellen worden dus meer eisen gesteld aan de pollutiedrempels en worden nieuwe vervuilende stoffen opgenomen, namelijk de PM-emissies door remmen en banden, zodat ook elektrische voertuigen in de toekomst onder deze normen zullen vallen.

Door deze gegevens in de nieuwe norm op te nemen, zal de Europese Commissie naar verwachting de drempel voor rememissies met 27% verlagen in vergelijking met de Euro 6-norm die in 2013 werd gepubliceerd.

Bovendien zal de Euro 7-norm, door relevantere emissietests op de weg uit te voeren, een betere kennis opleveren van het werkelijke bereik van de voertuigen, ook bij lage en hoge temperaturen (niet opgenomen in de WLTP- en Euro 6-normen) en bij korte ritten in verband met 'last mile'-leveringen. De grenswaarden voor benzine- en dieselmotoren van de Euro 6-norm zijn ongewijzigd gebleven. "De Euro 7-regels zijn neutraal wat de technologie en de brandstof betreft", aldus de Europese Commissie. De normen met betrekking tot de duurzaamheid van voertuigen zullen sterk evolueren. In het verleden werden de voertuigen getest om te valideren dat ze in staat zijn om te functioneren voor 100.000 km en 5 jaar. Euro 7 zal een strengere norm opleggen op het vlak van kilometerstand en duur: 200.000 km en 10 jaar, dus tweemaal zoveel als de vorige norm.

Bovendien zal Euro 7 de duurzaamheid van de batterijen reguleren om de vervangingsfrequentie te verminderen en zo de behoefte aan grondstoffen terug te dringen. 

Monitoring van emissies aan boord: de emissiegegevens zullen door de autoriteiten van de landen van de Europese Unie worden gemonitord. De Euro 7-norm omvat de installatie op elk voertuig van on-board emissiemonitoringsystemen (OBM) om de gegevens over vervuilende stoffen in realtime te kunnen controleren en eventuele problemen te melden via een veel eenvoudigere digitale oplossing. "Dankzij de digitalisering kunnen we ervoor zorgen dat er niet met voertuigen wordt geknoeid en dat de emissies in realtime worden gemonitord", aldus Thierry Breton, Europees commissaris voor de interne markt.

 

Tips voor bestuurders

Hoe besparen op TCO (eigendomskosten) en het milieu redden? 

Bandenslijtage wordt sterk beïnvloed door de werking van de auto en de rijstijl. Verhoogde slijtage heeft te maken met:

Topografie

Bergwegen

Wegoppervlak

Beton geeft meer slijtage dan asfalt

Weersomstandigheden

Nat wegdek

Luchttemperatuur

Hoge temperaturen

Gewicht van het voertuig

Hoog gewicht

Asgeometrie

Sportief chassis of verkeerd uitgelijnde assen

Motor

Hoog koppel (vooral elektrische auto's)

Rijsnelheid

Hoge snelheid

Rijstijl

Hard remmen, hard optrekken

 

Aanbevelingen

 1. Zomer/winterbanden: een band die buiten zijn optimale gebruikstemperatuur wordt gebruikt, kan sneller verslijten.

 2. Bandenspanning: optimale bandenspanning geadviseerd door de fabrikant zorgt voor minder slijtage.

 3. Asgeometrie: regelmatige controle vereist om de slijtage te beperken.

 4. Bandencontrole: regelmatige controle van de staat van de band verhoogt de veiligheid en beperkt de slijtage.

 5. Rijgedrag: in het algemeen is een aangepast rijgedrag beter voor het energieverbruik en de levensduur van de banden. Dit geldt in het bijzonder voor elektrische auto's, die zwaarder zijn en een hoger koppel hebben.

 6. Een geconnecteerd voertuig geeft relevante informatie door, wat de klant helpt om ongepast rijgedrag te corrigeren.

 

In overeenstemming met de EU-doelstelling voor nuluitstoot tegen 2035 moet tegen dan elke personenauto en bestelwagen (LCV) die in de EU wordt afgeleverd, vrij zijn van rijemissies (geen CO2- of NOx-emissies).

De algemene doelstelling van de Euro-normen is een verbetering van de luchtkwaliteit. Euro 7 is specifiek gericht op het verlagen van de drempels voor fijnstof en vervuilende gassen in het wegvervoer. Een beperking van de Euro-normen tot nog toe was dat ze alleen betrekking hadden op de uitstoot van uitlaatgassen, en dus niet relevant waren voor elektrische auto's. Hoe zal de bandenindustrie zich in het licht daarvan ontwikkelen? Is de geconnecteerde band het antwoord?

 

Wilt u meer nieuws lezen van Arval Mobility Observatory?

Hier vindt u hun newsroom terug.

 

Lees meer Toon minder