Green forest with a battery illustration

De uitdagingen van batterijrecyclage in 10 vragen

Mobility Observatory 9 Dec 2022

Door de snelle groei van het elektrische voertuig zullen aanzienlijke hoeveelheden hoogspanningslithiumbatterijen vanaf 2030 het einde van hun levensduur bereiken. Vervolgens zullen deze gebruikte batterijen grondstoffen voor eventuele recyclage worden.

Om de komende 'tsunami van batterijafval' te boven te komen, moet in de hele Europese Unie een voldoende consistent netwerk voor batterijrecyclage worden opgezet.

Boven op deze eerste uitdaging komt nog de noodzaak om lokaal de vereiste recyclagefaciliteiten te ontwikkelen om niet twee keer zoveel kritieke grondstoffen te moeten invoeren; eerst voor de batterijproductie en vervolgens nog eens voor het batterijrecyclageproces, met het risico dat het product nog een keer wordt gekocht in de vorm van een gerecycleerd product.

In Europa staat de recyclage van industriële hoogspanningsbatterijen nog in de kinderschoenen, aangezien het grootste deel van de investeringen naar de productie van batterijen gaat.

De vrees voor een tekort aan kritieke grondstoffen, in een context van onvoldoende investeringen in de top van de waardeketen en een sterke afhankelijkheid van China (wat de bevoorrading betreft), wordt een grote zorg voor de Verenigde Staten en Europa, aangezien dit een rem op de levering van EV's kan betekenen.

Overheden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn zich bewust van dit risico en nemen daarom steeds meer initiatieven om een duurzame toeleveringsketen voor batterijen te ontwikkelen en te verplaatsen.

In deze context worden het hergebruik en de recyclage van lithiumionbatterijen een cruciaal aspect van courante kritieke grondstoffen. Tot op zekere hoogte kan recyclage zelfs een alternatieve en duurzame bevoorradingsbron worden voor kritieke grondstoffen, waardoor Chinese bevoorradingstekorten en afhankelijkheidsproblemen mogelijk worden opgelost. Bovendien kan recyclage een nieuwe impuls geven aan de groei en het concurrentievermogen in Europa en de VS.

In zijn nieuwste publicatie 'De uitdagingen van batterijrecyclage in 10 vragen' geeft het Arval Mobility Observatory, in samenwerking met het advies- en studiebureau Rare Earth Advisory, een beknopte kijk op de uitdagingen van de auto-industrie inzake batterijrecyclage.

"Het doel van deze publicatie is de aandacht te vestigen op wat er op het spel staat met betrekking tot batterijrecyclage. Vandaag spreken we vooral over de economische en ecologische beoordeling van de productie en het gebruik van elektrische voertuigen, zonder de impact van batterijrecyclage te meten."

- Yaël Bennathan, hoofd van het Arval Mobility Observatory

Volgens de auteurs is het voordeel van de toeleveringsketen voor elektrische voertuigen dat deze keten nog zeer jong is, waardoor de actoren de keten van bij het begin op een duurzame manier kunnen organiseren, gedreven door een circulaire aanpak.

Bovendien biedt de toename van het aantal gigafabrieken, een bron van grote hoeveelheden productieafval, tegen 2030 de actoren van de auto-industrie de mogelijkheid om netwerken op te zetten die gekoppeld zijn aan fabrieken voor batterijproductie, teneinde de nodige recyclagefaciliteiten neer te poten voor de grote hoeveelheden hoogspanningslithiumionbatterijen waarvan de levenscyclus ten einde loopt.

Voor een goed begrip van de uitdagingen van lithiumbatterijrecyclage is een drievoudige aanpak nodig:

  • Technologisch: het gebruikte type technologie bepaalt wat we zullen moeten recycleren van de producten die vandaag en morgen op de markt worden gebracht 
  • Geografisch: de regelgeving, de oprichting van batterijfabrieken ('gigafabrieken') en de verwerkingscapaciteit voor productieafval zullen bepalend zijn voor de controle van toekomstige stromen afgedankte batterijen;
  • Economisch: de voornoemde punten maken de toepassing van verschillende economische modellen noodzakelijk, die soms hergebruik of onmiddellijke recyclage in de weg staan.

 

Desondanks is lithiumbatterijrecyclage volgens Luc Pez, CEO en oprichter van Rare Earth Advisory, geen optie maar een noodzaak.

"Laten we hopen dat de toekomstige wetgeving inzake batterijrecyclage, waarvan de goedkeuring voor eind 2022 gepland is, een gunstig kader zal scheppen voor de ontwikkeling van een Europese industrie voor hoogspanningsbatterijrecyclage."

Luc Pez, CEO en oprichter van Rare Earth Advisory

Het e-book downloaden? Vul hier het formulier in.

Aanspreking
Ik wil graag gecontacteerd worden voor advies over de vloot en/of mobiliteit
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Wilt u meer nieuws lezen van Arval Mobility Observatory?

Hier vindt u hun newsroom terug.

Lees meer Toon minder