Arval Active Link

White paper: Energietransitie per land

Innovatie 29 Nov 2021

 

De nieuwe studie over de maturiteitscore van landen voor de energietransitie (Countries Energy Transition Maturity Score), uitgevoerd door Arval Consulting en de Element-Arval Global Alliance, is mogelijk een van de belangrijkste internationale wagenparkonderzoeken dat de laatste tijd werd uitgevoerd.

 

Ze beoordeelt wereldwijd meer dan 40 landen op het gebied van de invoering van elektrische voertuigen (EV), waarbij onder meer wordt gekeken naar factoren zoals overheidsstimuli, laadinfrastructuur en aanwezigheid van fabrikanten, en komt zo uiteindelijk tot een eindscore uitgaande van de volgende zes maatstaven: de fiscaliteit (met een gewicht van 25%), de totale eigendomskosten (25%), het toegankelijke openbare laadnetwerk (20%), het geraamde toekomstige marktaandeel van EV's (15%), de regelgeving voor schone stedelijke lucht (10%) en het standpunt van Arval Mobility Observatory (5%).

 

Shams-Dine El Mouden, International Consulting Director van Arval en Nicolas Michel, International Senior Consultant, hebben enkele vragen over het document beantwoord en gaven een duidelijk beeld van de mogelijke impact ervan op de activiteiten van internationale wagenparken.

 

Front page of the white paper about energy transition by country

Wat was de redenering achter dit onderzoek?

NICOLAS: We wilden onze wagenparkklanten een bruikbaar beeld geven van de wereldwijde situatie, aangezien ze interesse toonden voor het opzetten van internationale elektrificatiestrategieën. Het is een onderwerp dat steeds meer mensen willen aanpakken en er is een tekort aan praktische, nuttige informatie.

 

SHAMS: We bevinden ons nu in een situatie waarin de vraag voor wagenparken niet langer meer is of ze worden geëlektrificeerd, maar wel hoe dat moet gebeuren en wanneer. Dat is een moeilijke kwestie, want de veranderingssnelheid verschilt sterk over de hele wereld en varieert soms zelfs tussen buurlanden. We wilden informatie verzamelen om hen in staat te stellen effectieve beslissingen te nemen.

Wat zijn de belangrijkste factoren die de elektrificatiesnelheid beïnvloeden?

NICOLASIn het rapport hebben we het over vijf belangrijke trends wereldwijd. Er moet een sterke beleidsondersteuning zijn van de overheidsinstanties en een wijdverspreid bewustzijn over klimaatverandering, het gamma EV-modellen moet aantrekkelijk en uitgebreid zijn, de laadinfrastructuur moet in omvang en kwaliteit toenemen en de totale eigendomskosten van EV's moeten concurrerend zijn met deze van ICE-voertuigen (internal combustion engine), of ten minste in gelijke richting gaan.

 

SHAMSVan deze factoren zijn er volgens ons twee belangrijk om de elektrificatie te bevorderen: een aanlokkelijk fiscaal stelsel en wijdverspreide laadmogelijkheden. Over het algemeen is het de overheid die hierin de hand heeft en bereid moet zijn om financiële stimuli toe te kennen en in infrastructuur te investeren. De rol van de overheid is cruciaal voor de elektrificatie.

Wat kunt u globaal uit de bevindingen besluiten?

SHAMS: Gewoon, dat de situatie wereldwijd sterk verschilt. Er zijn plaatsen waar de elektrificatie nu al vrij ver staat, zoals in Noorwegen en het VK, maar in andere landen moet het hele proces nog echt op gang komen.

Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat het 'laden' op veel plaatsen aan een snelle opmars bezig is, maar dan vooral in Europa, Noord-Amerika en China, terwijl Zuid-Afrika zich helemaal aan het andere eind van het spectrum bevindt en zeer weinig interesse toont voor EV's.

 

NICOLAS: Voor ons, die als consultants in dit domein werken, waren de algemene bevindingen misschien niet echt verrassend, maar het is wel interessant om het hele plaatje te kunnen bekijken in een duidelijk en gedetailleerd formaat dat nuttig is voor de wagenparkbeheerders. Het toont echt de divergentie van elektrificatie wereldwijd en de verschillende omstandigheden waarin wagenparken actief zijn, variërend van land tot land.

Hoe denkt u dat de wagenparkbeheerders deze informatie zullen gebruiken?

SHAMS: Globaal genomen verwachten we een op internationale basis progressieve, maar ook pragmatische elektrificatie. Ja, de bedrijven zullen wel willen helpen bij de strijd tegen de klimaatverandering en overal zo snel mogelijk willen elektrificeren, maar misschien kunnen ze dat niet in alle landen waar ze actief zijn.

Als de laadinfrastructuur bijvoorbeeld beperkt is, krijgen we een ander beleid voor snelle invoering dan op plaatsen waar relatief veel laadpunten aanwezig zijn, het aanbod van modellen uitgebreid is en de overheid voor adequate stimuli zorgt. Kijk naar het contrast tussen Noorwegen en Zuid-Afrika. In het eerste geval kan er gemakkelijk worden overgestapt naar een volledig EV-wagenpark, terwijl dat in het tweede geval erg moeilijk zou zijn. Heel wat landen bevinden zich dan ook in verschillende stadia van elektrificatie tussen deze twee extremen.

 

NICOLASHet kan zijn dat in die landen waar de infrastructuur trager groeit en de overheidssteun lager is, de wagenparken de elektrificatie gefaseerd moeten aanpakken, en dan is het misschien echt wel handig om eerst hybride voertuigen of PHEV's (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) te gebruiken en pas daarna over te schakelen op BEV (Battery Electric Vehicle). Dit is de manier van denken die we willen opnemen in het beleid dat we nu samen met onze klanten uitwerken

U vermeldt vaak de impact van de fiscaliteit. Wat zijn de meest effectieve fiscale voordelen?

NICOLAS: Wat de EV's betreft, zijn er drie soorten van belastingen: de belasting die wordt betaald bij aankoop van de wagen, de verkeersbelasting voor doorlopend gebruik en het voordeel van alle aard voor bestuurders van bedrijfswagens.

 

SHAMSDat laatste is uiteraard bijzonder belangrijk voor wagenparken. Als we kijken naar landen die het verst gevorderd zijn op het gebied van elektrificatie, zoals Nederland, dan zien we dat daar aanzienlijke stimuli zijn om te kiezen voor een EV. Het voordeel van alle aard in 2022 voor een BEV is daar ongeveer 416% (tot 35.000 euro) in vergelijking met 22% voor een ICE-voertuig. Een dergelijke aanpak zorgt echt wel voor een snelle invoering.

Hoe zal het rapport worden verwerkt in de toekomstige activiteiten van Arval?

SHAMS: Arval heeft een end-to-end methodologie ontwikkeld om elektrificatie te ondersteunen: REV of Road to Electric Vehicles. Hierbij wordt een complete roadmap vastgelegd, van het definiëren van de ambities tot het selecteren van de voertuigen, het voorbereiden van de infrastructuur, de levering en het verdere onderhoud van de transitie.

Het blijkt zeer doeltreffend te zijn wanneer onze consultants gaan samenzitten met de wagenparkbeheerders om de beleidslijnen op te stellen en ze te begeleiden bij het elektrificatieproces. We verwachten dat het nieuwe white paper deze gesprekken voor internationale wagenparken een extra dimensie gaat geven.

Wilt u meer weten?
Dan kunt u de white paper hier downloaden.
Lees meer Toon minder
Artikel
Mobility Observatory

Mobility Observatory